Topraklama Ölçüm Raporunu Kimler Verir?

Birçok aşamada hayatımızı kolaylaştıran elektrik, dikkatsiz ve özensiz kullanıldığında can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürmektedir. Bu tehlikeleri ortadan kaldırmak için tüm bina sistemlerinde topraklama sistemlerinin kurulması gereklidir. Bir bina yapılırken o binada kullanılacak elektrik akım durumu ölçümü yapılarak, binaya yapısına monte edilecek olan topraklama sisteminin durumunun tespitinin yapılması gerekmektedir.

Topraklama Ölçüm Raporu Kimler Tarafından Verilir?

İnşaat çalışmaları öncesinde cevaplandırılması gereken sorulardan birisidir. Topraklama ölçümleri Elektrik Mühendisleri Odası’na kayıtlı bulunan elektrik mühendisleri, elektrik – elektronik mühendisleri tarafından yapılmaktadır. Çeşitli özel kuruluşlar Elektrik Tesisleri Topraklama Yönetmeliği’ne göre yetkilendirilmişlerdir ve bu kuruluşlar, uzman ekipleri ile bu ölçümleri yapmaktadırlar.

Topraklama Ölçüm Raporunu Kimler Verir?

Topraklama Nedir?

Topraklama, elektrik akımının kullanıldığı tüm sistemlerin aktif olmayan metal bölümlerinin bir iletken ile toprağa bağlanmasıdır. Elektrik ile çalışan buzdolabı, çamaşır makinası, sanayideki çeşitli üretim makinalarının hareketsiz olan metal aksamlarında biriken elektrik akımı topraklama iletkenleri ile toprak ile ilişkilendirilir ve cihazlar üzerinde oluşabilecek elektrik kaçağı durumlarında elektriğin yalıtkan olmayan toprağa iletilmesi ile can ve mal güvenliği tedbiri alınmış olacaktır. Herkes topraklama ölçüm raporu için kimler yetkilidir sorusunun cevabını bilmeli ve işleri uzmanına yaptırmalıdır. Topraklama ölçüm raporu fiyatı işi yapan firmanın yaptığı çalışmalar ve ölçüm yapılan binanın büyüklüğüne göre değişmektedir.

Topraklama Raporu

Topraklama raporunun hazırlanabilmesi için hazırlayacak olan kişinin, elektrik tesisleri topraklama yönetmeliğinin ilgili maddeleri gereği Elektrik Mühendisleri Odası üyesi mühendis unvanına sahip olması gerekmektedir. Bu Topraklama ölçüm raporu sorularına kimlerin cevap verebileceğini göstermektedir.

Nasıl Yapılır?

Firmamız topraklama ölçümleri yaparak topraklama raporu hazırlamaktadır. Topraklama ölçüm raporu fiyatı çalışma yapılacak alana göre belirlenmektedir. Yeterlilik belgesi bulunan mühendislerimiz talep edilen binalar için proje geliştirirler ve bu binalarda;

 • Tüm tesis topraklama ölçümü,
 • Makine gövde topraklama ölçümü,
 • Bina topraklama ölçümü,
 • Paratoner topraklama ölçümü,
 • Elektrik iç tesisat topraklama ölçümü,
 • Yüksek gerilim ölçümü gibi gerekli görülen tüm hesaplamaları yaparlar.

Firmamız tüm topraklama sistemlerin ile ilgili ölçümlerini yapma ve topraklama sistemlerini kurma ile yetkilidir.

Topraklama Ölçüm Raporunu Kimler Verir?

Topraklama Ölçme ve Denetlenmesi

Topraklama ölçüm raporu almaya karar verdikten sonra, firmamız yetkilileri ölçüm ve raporlama işlemleri için yapılacak işleri periyodik bir sıra ile uygulamaktadırlar. Bu sıralama şu şekildedir;

 • Sistemin gözle muayene edilmesi,
 • Koruma iletkenlerinin bağlantılarının ölçümü ve denetimi,
 • Elektrik tesisinin mevcut yalıtımının ölçülmesi,
 • Toprak direncinin ölçülmesi,
 • Topraklama iletkenlerinin direncinin ölçülmesi,
 • Elektrik besleme sisteminin aksaklık durumunda kesilip kesilmediğinin gözlemlenmesi,
 • Tüm koruma düzeninin baştan sona kontrol edilmesi olarak sıralanmaktadır. Ekiplerimiz bu çalışmaları yaptıktan sonra raporlarını hazırlamaktadırlar.

Periyodik Kontroller

Bina ve tesisleri topraklama sistemi kurulduktan sonra, kullanım aşamalarında belirli dönemlerde periyodik kontrol ve denetimlerin yapılması gerekmektedir. Tavsiye edilen kontrol süreleri şu şekildedir.

 • Elektrik dağıtım ve üretim tesisleri 2 yılda,
 • Enerji nakil hatlarının 5 yılda,
 • Sanayi tesislerinde, topraklama dirençleri 1 yılda,
 • Topraklama tesisleri tüm ölçme ve kontrol işlerinin 2 yılda,
 • Sabit işletme bölümlerinde 1 yılda,
 • Sabit olmayan hareketli işletme bölümlerinde ise 6 ayda bir muayene ve denetleme yapılmalıdır.

Patlayıcı ve parlayıcı maddeler ile çalışan sistemlerin bulunduğu tüm yerlerde yönetmelik gereği topraklama sistemlerinin ölçme, muayene ve kontrol işlemleri 1 yıl geçmeden yapılmalıdır.

Firmamız tüm topraklama sistemleri kurulumları, ölçümleri ve denetlemeleri hizmetlerini, mühendis unvanına sahip uzmanları ile yapmaktadır. Hizmet alanlarımız İstanbul ve Sakarya çevrelerinde bulunan tüm kuruluşlardan oluşmaktadır. Bu bölgeler dışında Türkiye geneline hizmet vermekteyiz. Bizlere telefon ile ulaşabilir ve teklif alabilirsiniz.

Bir önceki yazımız olan Paratoner Fiyatı Ne Kadar? başlıklı makalemizde faraday kafesi, Paratoner fiyatı ve Radyoaktif paratonerler hakkında bilgiler verilmektedir.