Elektrik tesisat kontrolü nedir nasıl yapılır? İş güvenliği ve iş ekipmanları yönetmeliklerini baz alırsak elektrik tesisat kontrolünün yılda periyodik şekilde en az 2 kere topraklama ve paratoner kontrolleri de dahil olmak üzere yapılması zorunlu kılınmıştır. Tesisat kontrolünün periyodik olarak yapılması ve raporlanmasında eksiksiz ölçümler yapılmalıdır.

Elektrik tesisat kontrolünün önemi bizler için çok büyüktür. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın iş ekipmanları yönetmeliğine göre azami olarak 1 yıllık periyot şeklinde topraklama ve paratoner kontrollerinin yapılması zorunlu hale getirilmiştir. Tesisatın işçi sağlığı ve güvenliğine sağlayıp sağlamadığını kontrolü için kesinlikle zorunludur. İşçi sağlığı ve iş güvenliği tüzüğüne göre elektrik tesisat kontrolü zorunlu olarak yapılmalı ve işletmelerde yaptırılması gerekmektedir . Ayrıca Elektrik tesisat kontrolü sadece kurulduğu ilk zamanda değil yönetmelikte belirtildiği üzere periyodik olarak gerçekleştirilmelidir.

Elektrik tesisat kontrolü nasıl yapılır?

Elektrik tesisat kontrolünde tesislerin sahipleri branşman kablo şaftı sayaç kompanzasyon priz aydınlatma bazında bütün bu tesisatları gözden geçirerek ilgili yönetmelikte belirtilen standartlara uygun olarak kontrolü sağlanır.

Bu yapılan işlemler esnasında termal kamera ile kontrol işlemi oldukça önemli bir detaydır uzaktan ölçüm yapan bu cihazlar oluşan arızaların sonucunda ortaya çıkabilecek sorunları nesnelerin yanlışlıklarını kızılötesi ışınlar ilealgılayarak elektronik sinyale dönüştürür ve termal görüntü olarak yansıtır bu sayede sorunların önüne geçmemize büyük ölçüde yardımcı olur.

Termal kamera ile panolar ve bütün cihazlar ısınma yapabildiği için ısınma yapabilecek ve hasarı olabilecek cihazlar kontrol edilir ve raporlanır.

Tesisteki  kaçak akım koruma rölelerinin aktif olup olmadığını açma akımları ve zamanlarının testini gerçekleştirerek uygun olup olmadığı kontrolü sağlanır süreklilik testi ile topraklama hattının son tüketiciye ulaşıp ulaşmadığı test edilir.

Tesisat kontrolü kimler tarafından tesisat kontrolü kimler tarafından yapılır?

Tesisat kontrolünün Elektrik Mühendisleri Odası’na kayıtlı bulunan ve elektrik iç tesisleri denetimi eğitimini alan sertifika sahibi elektrik mühendisleri tarafınca yapılması gerekmektedir. Yetkin Elektrik Mühendisleri tarafından termal kameralar yardımıyla ölçümlerin yapılması ve yapılan bu ölçümlerin işlemlerin raporlanması hizmetini eksiksiz bir şekilde sunulması gerekmektedir.

Enerji müsaadesi için elektrik tesisat kontrolü; hiç tesise ait bu uygunluk belgesi iş bitimi ile birlikte işletmeye teslim edilir verilen bu uygunluk belgesine sahip olan işletmeler tekrar muayene edilmez.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın elektrik iç tesisat yönetmeliğinin maddesinde yer alan iç tesislerin denetlenmesi ve muayenesine göre elektrik iç tesisleri ne yönelik uygunluk belgesi bulundurmayan veya muayeneler esnasında uygun olmayan tesisi enerji aktarımı yapılmaz.

Pekala bir tesisat kontrolünde neler kontrol edilmelidir?

* Ana pano ve yardımcı panolar

* Makine motorlar ve jeneratör

* Elektriksel etiketlemenin uygunluğu

* Elektriksel tehlike barınımı ve uyarı levhalarının uygunluğu

* Eş potansiyel inceleme

* Priz kutuları ve enerji kabloları

Tesisat kontrolü göz ile yapılan tahliller sonucunda bir arıza hata veya onarım gerektiren bir durum ile karşılaşılmaması halinde yine de termal ölçüm aletleri ile yani termal kameralar yardımı ile bağlantı hataları iletkenlerde meydana gelebilecek olan hatalar ısınma problemleri elektrik motorlarında oluşabilecek hatalar elektriksel darbeler elektrik etkiler gevşeklik geçici gerilim koşulları gibi birçok problemi ortadan kaldırmamız için hemen o ortamda tespit ederek bize bilgi verir ve onarımı sağlarız.

Bu tür kontroller periyodik olarak yıl içinde yapılmalıdır minik bütçeler ayırarak gerçekleştirebileceğiniz bu kontrolleri göz ardı etmek tesisimiz için büyük ölçüde kayba can ve mal zararının yaşanmasına sebebiyet verebilir.

Bir önceki yazımız olan Topraklama Ölçümü Raporu başlıklı makalemizde işletme topraklama ölçümü raporu, istanbul topraklama ölçümü ve izmit topraklama ölçümü raporu hakkında bilgiler verilmektedir.