Trafo Bakımı ve Testleri

Trafolar elektrik enerjisinin çeşitli gerilim seviyelerine çevrilmesi için vazgeçilmez cihazlardır. Gerilim seviyesi yükseltilebilir veya indirilebilir. Bakımlar konusunda uzman ve  deneyimli elektrik mühendisi kontrolünde yetkin personeller tarafından yapılır.

Trafo bakımına başlamadan önce özel güvenlik tedbirleri alınarak yapılması gerekmektedir. Elektrik şebekesinden ayırmadan ve fazların, yıldız noktasının topraklaması yapılmadan trafo kabinine girilmesi ölümcül etkileri olacaktır. Bu yüzden trafo şebeke sisteminden ayrılır , yüksek gerilim kontrol kalemi ile fazlar tek tek kontrol edilir.  Jeneratör beslemesinden dolayı trafoya tersten enerji gelebilir. trafonun hem yüksek gerim tarafı hemde alçak gerilim tarafı toprak bağlantıları yapmak daha doğru olacaktır.

En az yılda 1 kez olacak şekilde bakım ve gerekli kontrollerin yapılması sistemin, trafonun, beslediği şebekenin veya tesisin verimliliği, güvenliği ve stabilizesi yönünden büyük önem arz eder. Elektrik enerjisinin sağlanması, sistemin beslenmesi elektrik makinelerinin çalışabilmesi için gerekli trafolar elektrik makineleri alanında önemli bir yeri vardır.

Trafoların büyüklüğünü gücü belirler, güce göre sargı sayısı, kalınlığını ve yağ miktarı hesaplanır.  Trafoda içindeki yağın iki görevi vardır.

 • Trafo içindeki gerilim çeviren sargılar arasındaki izolasyonu sağlar,
 • Trafo akım ve gerilim değişimi sırasında meydana gelen ısıyı soğutmayı sağlar.

 

Trafo bakımında yapılacak kontrolleri sıralayalım;

 1. Termal kamera ile buşingler, kablo başlıkları, trafo yüzeyi kontrol edilir.
 2. Trafo yağ seviyesi ve yağ kaçağı olup olmadığı kontrol edilir. Trafonun yağ seviyesi ve kalitesi ömrünü etkileyen en önemli kriterdir.
 3. Buşinglerin contalarındaki yağ kaçakları kontrol edilir.
 4. Trafo üzerindeki civatalar tek tek sıkılır.
 5. Yüksek gerilim kablo başlık-buşing civatalar sıkılır
 6. Alçak gerilim kablo başlık-buşing civatalar sıkılır. (Buşingler bazen çatlak olabiliyor.)
 7. Ark boynuzları kontrol edilir. Kararmalar varsa atlama yapıyordur.
 8. Yıldız noktası topraklaması ölçülür.
 9. Trafo, duvarlar, kapılar su ile yıkanabilir.
 10. Trafo, kablo başlıkları tiner ile silinebilir, iyice kurulanmalıdır.
 11. Yağ kalite ölçümü yapılır, gerekirse yağ treathman yapılır.
 12. Silikojel değişimi yapılır.
 13. Trafo odasının varsa soğutma fanları kontrol edilir.
 14. Sargı ölçümleri yapılır.

Trafo kesicisi bakımında yapılacak kontrolleri sıralayalım;

 1. Kesici röle ayarı kontrol edilir. trafodan sinyal gönderilerek kesicinin çalışıp çalışmadığı mekanik olarak kontrol edilir.
 2. Kontak dirençleri ölçülür.
 3. Kapak sökülerek mekanizma temizlenir.
 4. Hücre içi tinerle silinir, kablo başlıkları tinerle silinir, akım ve gerilim trafoları tinerle silinir.

Bakım bitikten sonra boşta trafo minumim 3-5 dk çalıştırılmalıdır. Daha sonra yüke verebilirsiniz.