Servislerimiz & Çözümlerimiz

PARATONER

Havadaki elektrik yükünü toprağa aktarmayı amaçlayan araçlara yakalama çubuğu yada paratoner denir. Yüksek enerji akımlarına karşı paratoner koruyucu bir kalkan görevi üstlenmektedir.

KOMPANZASYON BAKIMI

Kompanzasyon, akım ile gerilim arasındaki faz farkının en ideal olabilecek açıya getirilerek, sistemi olumsuz etkileyen reaktif güçlerin sıfıra yaklaştırılmasıdır. Kompanzasyon bakımı ise zaman içerisinde değişime uğrayan bu açının olması gereken seviyede tutulup tutulmadığının ölçümlenmesi anlamı taşımaktadır. Eğer faz farkı normalin üzerinde ise bu fark giderilmelidir.

TOPRAKLAMA

Enerji hatlarında bulunan enerjinin çeşitli sebeplerle ani artışlarına karşı yapıları korumayı amaçlayan topraklama hatlar fazla gelen enerji yükünün bir kısmını toprağa aktararak hatların korunmasını sağlamaktadır.

TERMAL KAMERA ÖLÇÜMÜ

Güç kullanan veya ileten hemen hemen tüm ekipmanlar arızalanmadan önce ısınırlar ve infrared enerji (ısı) yayarlar. Temassız ölçüm cihazları olan termal kameralar nesnelerin yaymış oldukları bu infrared enerjiyi (ısıyı) algılayarak elektronik sinyale dönüştürerek kamera ekranına termal görüntü şeklinde resimlerler, bu işleme termal kamera ölçümü adı verilir.

TERMAL KAMERA ÖLÇÜMÜ İLE ZAMANDAN KAZANIN

Termal kamera ölçümü, endüstriyel amaçlı faaliyet gösteren tesislerde bakım amaçlı olarak kullanılması son derece etkin bir koruyucu / önleyici bakım sağlamakta ve bunun yanında söz konusu işletmelerde oluşabilecek potansiyel tehlikeleri önceden saptayarak başta yangın ve diğer riskleri azaltmakta böylece emniyetin artmasını sağlamaktadır.

TEKNİK BİLGİLER