KOMPANZASYON PANOSU BAKIMI

Her geçen gün elektrik enerjisi kullanımın giderek artması, elektriğe olan ihtiyacın vazgeçilmez boyutlarda olduğu gerçeğine işaret etmektedir. Elektrik enerjisini kullanırken verimlilik, ekonomiklik ve maksimum fayda gibi temel ilkeleri göz önünde bulundurarak hareket etmek; sanayi, orta ve büyük ölçekli üretim tesisleri, şantiyeler ve diğer yapılar için vazgeçilmezdir.

Enerji hatlarında oluşabilecek en az kayıp ve yüklenme ile elektriğin tüketilmesi, reaktif güç kompanzasyonunun önemini açığa çıkarmaktadır. Minimum kayıpla iletilen enerji, beraberinde minimum maliyet ve minimum arıza riski getirecektir.

Servislerimiz & Çözümlerimiz

KOMPANZASYON BAKIMI

Kompanzasyon, akım ile gerilim arasındaki faz farkının en ideal olabilecek açıya getirilerek, sistemi olumsuz etkileyen reaktif güçlerin sıfıra yaklaştırılmasıdır. Kompanzasyon bakımı ise zaman içerisinde değişime uğrayan bu açının olması gereken seviyede tutulup tutulmadığının ölçümlenmesi anlamı taşımaktadır. Eğer faz farkı normalin üzerinde ise bu fark giderilmelidir.

PARATONER BAKIMI

Havadaki elektrik yükünü toprağa aktarmayı amaçlayan araçlara yakalama çubuğu yada paratoner denir. Yüksek enerji akımlarına karşı paratoner koruyucu bir kalkan görevi üstlenmektedir.

TOPRAKLAMA ÖLÇÜMÜ

Enerji hatlarında bulunan enerjinin çeşitli sebeplerle ani artışlarına karşı yapıları korumayı amaçlayan topraklama hatlar fazla gelen enerji yükünün bir kısmını toprağa aktararak hatların korunmasını sağlamaktadır.

TRAFO BAKIMI

Trafolar elektrik enerjisinin çeşitli gerilim seviyelerine çevrilmesi için vazgeçilmez cihazlardır. Gerilim seviyesi yükseltilebilir veya indirilebilir. Bakımlar konusunda uzman ve  deneyimli elektrik mühendisi kontrolünde yetkin personeller tarafından yapılır. Trafo bakımına başlamadan önce özel güvenlik tedbirleri alınarak yapılması gerekmektedir.

TERMAL KAMERA ÖLÇÜMÜ İLE ZAMANDAN KAZANIN

Termal kamera ölçümü, endüstriyel amaçlı faaliyet gösteren tesislerde bakım amaçlı olarak kullanılması son derece etkin bir koruyucu / önleyici bakım sağlamakta ve bunun yanında söz konusu işletmelerde oluşabilecek potansiyel tehlikeleri önceden saptayarak başta yangın ve diğer riskleri azaltmakta böylece emniyetin artmasını sağlamaktadır.

Teknik Makaleler

Teknoloji Makaleleri