Nötr Toprak Arası Gerilim Kaç Volt Olmalı?

Nötr toprak arası gerilim ne olmalı konusunda, öncelikle nötr ve toprak arası gerilimin neden olduğu unsurların belirlenmesi ve analiz yapılması gereklidir. Ancak ölçüm ve analizler ile belirlenebilen nötr- toprak gerilim nedenleri;

-Enerji Analizi

-Loop Empadans Kontrolleri

-Süreklilik Testleri

-Toprak geçiş direnç değerlerinin ölçülmesi ile sağlanabilir. Analizler sonrası ise ideal volt belirlenerek daha sağlıklı yaşam alanları elde edilebilir.

Nötr Toprak Arası Gerilim Kaç Volt Olmalı?

Nötr – Toprak Arası Gerilim Nedenleri

Yıldırımdan korunmanın sağlanması ve yapıların fiziksel etkilerden korunabilmesi için yapılan ölçüm ve analizlerde, nötr- toprak arası gerilim nedenleri incelenebilir. Nötr toprak arası gerilim kaç volt olmalı sorusu için aşağıdaki nedenlerden bir veya birkaçının olup- olmadığı analiz edilebilir. Muhtemel nedenler şu şekildedir;

Muhtemel Dengesiz Yüklenme: Kaynaklı L1- L2- L3 fazlarının, şebekeden çekilen güçlerin farklı oranlarda alınmasından yani farklı fazlarda enerji yüklenmesinden kaynaklanma olabilir.

Topraklama Kablosu Nedeni: PE olarak nitelendirilen kabloların çekilmesi, özellikle uzun mesafelerde endüklemeye neden olabilir. Yüksek akımların bu kablolarda taşınmasından dolayı toprak nötr arası gerilim oluşabilir.

Harmonik Akım Nedeni: Nötr- toprak arasında ideal volt oluşmamasına neden olan unsurlardan biri de sistem şebekesi ya da yük harmoniklerinin yoğun olmasından kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla, nötrden geçecek harmonik akımının ideal biçimde oluşmamasına neden olabilmektedir.

Statik Gerilim Nedeni: Mekanik konular ya da hava sirkülesi gibi nedenlerden ötürü meydana gelebilen statik gerilim, ideal voltun oluşmamasına neden olabilir.

Nötr – Toprak Geriliminde Neden Olabilen Diğer Etkenler

Mühendisler tarafından yapılan paratoner projelendirme, toprak analizi, keşif ve nötr toprak arası gerilim nedenlerinde, farklı nedenlerin tamamı değerlendirilmelidir. İdeal voltun iletiminin sağlanabilmesi için analiz edilmesi gereken diğer nedenler şu şekilde sıralanabilir;

-Endüktif yükler

-İşletme Topraklama eksikliği

-Topraklama Elektrotları

-Toprak Kaçak Akımları

-DC Kaynaklı Sistemler

-Yük Kaynaklı Nedenler

Nötr Toprak Arası Gerilim Kaç Volt Olmalı?

Toprak Hattı Nasıl Ölçülür?

Toprak nötr hattının ölçülebilmesi için geliştirilen elektronik cihazlar ile ideal oranlar belirlenebilir. Şayet alınan değerler yüksek ise nötr toprak arası gerilim nasıl düşürülür konusunda, uzman hizmeti alınması gereklidir. Kolay şekilde ölçüm sağlayan cihazlar ile elektrik prizlerinden toprak ölçüm analizi yapılabilir.

İnsanların korunabilmesi ve elektronik cihazların daha sağlıklı çalışması, korunması için gerekli olan toprak hattı değerleri, ölçüm cihazlarıyla analiz edilmeli ve varsa muhtemel sorunlar giderilmelidir.

Toprak Hattı Ölçüm Değerinin Kaç Volt Olması Gereklidir?

Prizlerden ölçülebilen toprak hattı volt değerlerinin 0 olması gereklidir. Bazı durumlarda 0.5 volt veya 1 volt değerler ölçülebilir. Bu maksimum değerler olarak nitelendirilebilir. Ancak ideal volt oranının toprak hatlarında 0 olması gereklidir.

Topraklama Standartları Nelerdir?

Koruma topraklaması için ideal direnç oranı iyonizasyonun yani iyon akışının düzenlenmesi için en minimal Ohm direnç oranları uygulanmalıdır. Elektron hareketi iletkenliği sağlarken, iyonlar topraktan koruma sağlar. Topraklamada şayet iyon hareketliliği az ise akımın sirkülasyonu zor yani direnç yüksekliği olur.

Topraklama Testi Nasıl Yapılır? Topraklama testi, bir uzman ve deneyimli kişiler tarafından yapılmalıdır. Güvenlik önlemleri alınmalı ve nötr iletken kesildikten sonra test yapılmalıdır. Test; nötr iletkeni ile harici topraklama arasındaki ölçüm ile belirlenir. Her iki kuvvet arasındaki direnç analiz edilir ve temas test edilir.

Test sonrasında uygulanacak işlemlerde ise sigorta kutusu bağlanır. 40 amper dolaylarında sigorta uygulandıktan sonra, çıkış kısmına harici topraklama yöntemiyle faz bağlantısı yapılır. Bu uygulamanın sağlaması ise; bağlantıdan hemen sonra sigorta atıyor ise doğru şekilde yapıldığını gösterir. Şayet, harici topraklama teline doğrudan akım kaçıyor ise işlemin sağlıksız olduğunu gösterir. Bu tür durumlarda kaçak akım röleleri uygulanabilir ya da bağlantı kontrol edilerek daha sağlıklı şekilde uygulanması sağlanabilir.

Bir önceki yazımız olan Alçak Gerilim Parafudrlarının Seçimi başlıklı makalemizde Alçak Gerilim, parafudr fiyatları ve parafudr sistemleri hakkında bilgiler verilmektedir.