Toprak Nötr Arası Gerilim

Prizden yapılan kontrollerde toprak nötr arası gerilim 1.5 volt olduğunda topraklamanın görevini yerine getirdiği kabul edilmektedir. Gerilim zaman zaman oluşması muhtemel bir sorundur. Bu sorunun önlenmesi için ilk olarak ayrı bir hat çekilmelidir.

Topraklama ölçümü zaman zaman yapılmalıdır ve kontrol altında tutulmalıdır. Bu sayede topraklama sonucunda oluşması muhtemel tüm sorunlar alınan önlemler sayesinde ortadan kaldırılabilmektedir. Bu sebeple topraklama ölçümünün nasıl yapılması gerektiğini bilmek, gerilim oluşum nedenleri konusunda önlem almak, gerilim oluşumunun ortaya çıkarabileceği zararların farkında olmak önemlidir.

Topraklama Ölçümü Nedir?

Toprak nötr arası gerilim ölçümü yapılmalıdır. Toprak direnci olarak bilinen direnç toprağın elektrik akımını geçirdiği sırada oluşan tepkidir. Topraklama ölçümü yapılmak istendiğinde Toprak Meğeri kullanılmaktadır. Toprak Meğeri kullanılarak yapılan ölçüme topraklama ölçümü adı verilir. Toprak oldukça zayıf bir iletken olarak bilinmektedir. Ama gerekli önlemler alındığında gerilim önlenebilir ve tesisat kurulumu için uygun mekan sağlanmış olur. Bu sayede maliyet açısından da olumlu sonuçlar elde edilebilmektedir.

Toprak Nötr Arası Gerilim

Topraklama Ölçümü Nasıl Yapılır?

Topraklama ölçümü özel bir alet olan Toprak Meğeri ile yapılırken bazı kurallara uymak gereklidir. Bu ölçümü yapmanın en sağlam yolu Toprak Meğeri kullanmaktır. Bu şekilde yapılan ölçümlerde P ve C çubukları toprağa çakılarak sabitlenir. Elektrotlara arasında 5-10 metre kadar mesafe olması sağlanır. Yeşil renkte olan kablo cihazda yer alan E elektrotuna, sarı renkteki kablo P elektrotuna ve kırmızı renkteki ise C’ye bağlanır. Ölçüm yapılacak toprağın ıslak ya da nemli olmasına özen gösterilir. Eğer toprak kuru ise nemlendirilmelidir. Toprağın nemli olması ölçüm işleminde kolaylık oluşturması açısından önemlidir. Toprak ölçümü yapılmadan önce ve sonrasında gerekli önlemler alınmalıdır.

Nötr Toprak Arası Gerilim Neden Oluşur?

Nötr toprak arası gerilim oluşumuna yol açan pek çok neden bulunmaktadır. Bu duruma yol açan nedenler şunlardır:

 1. Topraklama kablosunun bulunduğu alandan kuvvet kabloları çekildiğinde gerilim oluşturabilmektedir.
 2. Dengesiz yüklenme sonucu enerji hattında gerilim oluşabilmektedir.
 3. Şebeke ya da yük kaynaklı harmoniklerin fazla olması sebebiyle gerilim meydana gelmektedir.
 4. Direnç değerlerinde 1 Ohm’un üzerine çıkan farklılaşma eş-potansiyel dengesizliğin varlığından söz edilebilir. Bu sebebe dayanan bir gerilim oluşması muhtemel olmaktadır.
 5. Havada oluşan sirkülasyon sebebiyle, mekanik titreşim oluşumu zaman zaman statik gerilim oluşturabilmektedir.
 6. Yük nedenli olumsuzluklarda gerilim oluşumu muhtemeldir.
 7. Endüktif yükler yoğunluk gösterdiğinde ya da bir faz içinde yoğunlaştığında gerilime sebep olmaktadır.
 8. Topraklamanın eksik olması gerilime neden olmaktadır.
 9. Toprakta oluşan kaçak akımlar gerilime sebep olmaktadır.
 10. DC kaynaklı kaçaklar ve yük kaynaklı oluşan problemler de gerilim oluşturmaktadır.

Toprak Nötr Arası Gerilim

Gerilim Oluşumunun Zararları Nedir ve Gerilime Hangi Durumlar Yol Açar?

Gerilim oluşması istenmez. Nötr toprak arası gerilim oluştuğunda bu durum elektronik cihazlarda bozulmalara ya da yanmalara yol açabilmektedir. Ayrıca gerilim oluşması insan sağlığı açısından da bazı tehlikeler doğurabilmektedir. Kontrol en önemli önlemdir. Bu sebeple önlem alınması şarttır. Ölçümler sık sık yapılarak oluşabilecek tüm olumsuz durumlar önlenebilir. Bu konuda bilgili olmak ve uzmanlara danışmak önemlidir. Toprağın nemli olması direnci değiştirir. Metal yapıdan üretilmemiş borular ya da kanalların yer altında olması güvenlik açısından bir tehlike yaratabilir. Doğru elektrotların seçilmemesi durumunda toprak direnci etkilenebilmektedir.

Gerilimin Önlenmesi İçin Ne Yapılmalıdır?

 1. Faz gerilimi ortalama değerlerde tutulmalıdır.
 2. Harmonikler filtreleme yöntemi kullanımı ile önlenmelidir.
 3. İşletmeler trafo merkezlerine yakın alanlarda olmalıdır.
 4. Endüklemeler önlenmelidir.

Bir önceki yazımız olan Paratoner Topraklaması Nasıl Yapılır? başlıklı makalemizde paratoner montajı, Paratoner tesisatı ve topraklama direnci ölçümü hakkında bilgiler verilmektedir.