İşletme Topraklaması Kaç Ohm Olmalı?

Topraklama, işletmelerde ve tüm binalarda yapılan elektrik tesisat yerleştirmelerinde, oluşabilecek kaçak elektriğin toprağa verilmesini sağlayan iletkenlerdir. İyi bir elektrik tesisatı için en önemli parça topraklama sistemini sağlayan iletken parçalardır.

İşletme topraklaması kaç ohm olmalı? Bu hesaplama, elektrik mühendisleri tarafından hesaplanmaktadır. En ideal olan topraklama direnç ölçümlerinin en fazla 10 ohm olması istenmektedir. İnsan sağlığı ve cihazların verimliliği için direnç ölçümlerinin 5 ohm altına düşmemesine dikkat edilmektedir. Topraklama sistemleri kullanılacak olan alanlara göre belirli standartlar ile belirlenmiş ve bu standartlara uyulmalıdır. Yanlış ölçümler veya yetersiz topraklama sistemleri büyük sorunların oluşmasına neden olabilecektir.

Nasıl Yapılır?

İşletme topraklaması nasıl yapılır? En iyi topraklama, mühendislik hesaplamaları ve belirlenen standartlara göre yapılmalıdır. Standartlara uygun yapılan bir topraklama işletmelerde çalışan tüm cihazlarda oluşabilecek kaçak elektrik akımını toprağa ileterek tüm tesisatın korunmasını sağlayacaktır. İşletme topraklaması nedir? İşletme topraklaması, kuvvetli enerji akım devrelerinin belirli yerlerinde meydana gelen aşırı gerilimleri önlemek ve bu gerilimi zararsız durumu getirebilmek için yapılan sabit bir topraklama sistemidir. Genellikle enerji nakil hatlarında, şebekelerde ve trafolarda oluşan gerilimleri giderici olarak yapılmaktadır.

İşletme Topraklaması Kaç Ohm Olmalı?

Topraklamanın Önemi

Elektrik, doğru kullanıldığında hayatı her aşamada kolaylaştırmaktadır. Doğru kullanılmadığı zaman hayatın her aşamasında büyük sorunlar ortaya çıkartacaktır. Yaşam alanlarında oluşan elektrik kaçakları can güvenliğini tehlikeye düşürecektir. Kaçakların önlenmesi, kullanılan cihazların metal aksamları üzerinde bulunan elektrik gerilimlerinin cihaza ve kişiye zarar vermemesi için topraklama yapılması büyük önem taşımaktadır. Topraklama işlemleri cihazın metal kısımlarının bir iletken aracılığı ile toprak ile birleştirilmesidir. Cihaz üzerine gelen kaçak elektrik, direkt toprağa iletileceği için cihazın çalışmasını engellemeyecek ve insanların sağlığını etkilemeyecektir.

Topraklama Türleri

Tüm yaşam alanlarında ve işletmelerde topraklama, elektrik tesisatları işlerinde mutlaka yapılması gereken işlemlerin başında gelmektedir. Topraklama türleri olarak, işletme topraklaması, fonksiyon topraklaması ve koruma topraklaması olarak sıralanmaktadır.

Topraklama, evlerde çamaşır makinası, buzdolabı gibi cihazlar ile işletmelerde, jeneratör, transformatör, motor gibi cihazların aktif olmayan metal kısımlarının sağlam bir iletken ile toprak ile birleştirilmesidir. İşletme topraklaması, tüm tesisin elektrik akımının kontrol altında tutulabilmesi için, elektrik bağlantılarının yapıldığı trafoların iletkenler ile toprak ile bağlantısının sağlanmasıdır.

Fonksiyon topraklaması, bir iletişim tesisinin fonksiyonlarının yerine getirilebilmesi için yıldırım etkilerine karşı, metal aksam topraklaması, iletişim tesis topraklamasıdır. Koruma topraklaması, kişilerin dokunma sonucu oluşabilecek tehlikelerin ortadan kaldırılabilmesi için kullanılan araçları dış aksam metal bölümlerinin iletken vasıtasıyla toprakla ilişkilendirilmesidir.

İşletme Topraklaması Kaç Ohm Olmalı?

Topraklama Tipleri

Şebekeler, topraklama tiplerine göre farklı gruplarda sınıflandırılmaktadır. Şebeke sistemleri, harfler ile sınıflandırılmaktadır. Bunlar TT, IT, TN şebekeleridir. İlk harf şebekeye bağlı trafonun topraklama noktasını göstermektedir. İkinci harf cihazın gövde topraklamasını göstermektedir.

İlk harfi T olan şebeke sisteminde, trafo yıldız bağlı ise bu noktadan toprağa bağlandığını göstermektedir.

İlk harfi I olan şebeke trafoların yıldız noktalarının yalıtıldığı ve toprağa bağlandığını gösterir.

İkinci harfi T olan şebekede, topraklamanın cihaz gövdesinden direk olarak topraklama yapıldığını göstermektedir. Yani topraklamanın baralar ile birleştirilmeden bağımsız olarak yapıldığını göstermektedir.

İkinci harfi N olan şebekelerde, cihaz topraklamasının işletme topraklaması ile birleştirilerek birlikte topraklama yapıldığını göstermektedir.

Direnç Değerleri

Topraklama bir işletmenin korunması için yapılması gereken en önemli unsurlardan birisidir. Diğer bir unsur ise topraklama işlerinde direnç değerlerinin ayarlanmasıdır. Uluslararası standartlara göre topraklama dirençleri;

Kule için 20 – 30 ohm,

Yıldırım koruyucu için 4 ohm,

Bağlantı yerleri için 4 ohm,

Nötr ucu için 2 ohm olarak belirlenmiştir.

Bir önceki yazımız olan Topraklama Ölçüm Raporunu Kimler Verir? başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

İçindekiler

] }