Kocaeli Topraklama Raporu

Elektrik enerjisinin güvenli bir şekilde kullanılabilmesi için topraklama sisteminin önemi bilinmektedir. Topraklama sistemi sayesinde

oluşabilecek her türlü elektrik kaçağı durumunun cihazlara ve canlılara zarar vermesi önlenmiş olmaktadır. İşletmelerin ve binaların elektrik enerjisini kullanabilmesi ve çeşitli işlemlerin yapılabilmesi için bazı kurumlar tarafından tesiste ya da binada topraklama sisteminin bulunduğunu gösterir rapor istenmektedir. Kocaeli topraklama raporu Elektrik Mühendisleri Odasına kayıtlı bulunan mühendislik diplomasına sahip kişiler tarafından yapılacak olan ölçümler sonrasında hazırlanmaktadır.

Kocaeli Topraklama Raporu

Topraklama Ölçümü

Elektrik enerjisinin daha güvenli olarak kullanılabilmesi yapılacak olan topraklama sisteminin yapılmış olması yeterli değildir. Sistemin verimli olabilmesi için toprak direnci ölçümü yapılarak, topraklama sisteminin yapılacağı alanın belirlenmesi gerekir. Kocaeli topraklama raporu hazırlamak için EMO kayıtlı mühendisler tarafından topraklama megeri cihazı ile hassas ölçümler yapılarak, elde edilen tüm değerler hazırlanacak olan rapora işlenmektedir. Tesislerin güvenliğinin sağlanabilmesi için tüm topraklama sisteminin yılda en az bir kez kontrol edilmesi gerektiği gibi topraklama ölçümlerinin tekrar yapılarak, ilk hazırlanan rapor ile elde edilen değerlerin karşılaştırması yapılır. Farklılık varsa yeni rapor hazırlanarak sistemin yenilenmesi sağlanır.

Tesisat Topraklama Hesaplamaları

Kocaeli topraklama raporu hazırlanırken, tesis içerisine kullanılan tüm topraklama iletkenlerinin kesitleri, yalıtım durumları, bağlantı noktaları ve topraklama baraları bağlantıları hesaplamaları yapılarak hazırlanacak olan raporda ayrıntılı olarak belirtilmektedir. İşletmelerde elektrikli tüm cihazların topraklama sisteminin olması gerekmekte ve metal su tesisat boruları, ray sistemleri gibi tüm metal akşamların elektrik kaçağı durumlarına karşı topraklama sistemine dahil edilmesi gerekmektedir. Sanayi tesislerinde metal akşamların birbirine sürtmesi sonucu elektrik enerjisi ortaya çıkabileceği hesaplanarak bu aksamlarında topraklama bağlantılarının yapılması gerekir.

Kocaeli Topraklama Raporu

Paratoner Sistemleri

Yıldırım düşmesi olaylarının can ve mal güvenliğini tehlikeye sokmaması için paratoner sistemlerinin kullanılması büyük zorunluluktur. Özellikle yüksek binalar, tv vericileri, minareler, askeri tesisler, hastaneler gibi çeşitli yapıların paratoner kullanması zorunludur. Paratoner sistemlerinin verimli olabilmesi için topraklama ölçümünün iyi yapılması ve raporlanması gerekir. Topraklama raporu hazırlanırken, paratoner cihazının etki alanı, bağlantı ekipmanları, iletken kesitleri ve topraklama baraları ile toprak direnci ölçümü hesaplanmaktadır.

Bir önceki yazımız olan Kocaeli Reaktif Ceza Oranları başlıklı makalemizde Kocaeli Reaktif Ceza Oranları, kompanzasyon bakımı ve Reaktif Güç Ceza Oranları hakkında bilgiler verilmektedir.