İstanbul Kompanzasyon Malzemeleri

İşletmelerde enerji katsayısına istikrar kazandırmak ve uygun değerlerde tutmak için bazı cihazların bulunduğu pano bulunur. İşletmeler için kullanımı zorunlu olan bu pano, içerisindeki teçhizatın bir araya getirilme şekli verim artırımını büyük ölçüde etkiler.

İstanbul Kompanzasyon Malzemeleri

Kompanzasyon Panosu Nedir? Ne İşe Yarar?

Kompanzasyon panosu, bir işletmede ölçü aletlerinin, elektrik sigortalarının, konsandantör ve kontaktörlerin bulunduğu panoya denir.

Kompanzasyon panosu şebekeden gelen reaktif enerji miktarını aşağı çeker ve gerilimini düşürür. Enerji miktarını düşürmekle, ödeme konusunda tasarruf sağlar.

Kompanzasyon Malzemeleri

İstanbul kompanzasyon panolarında; şalterler, bağlantı iletkenleri, akım transformatörü, baralar, ampermetre, kondansatörler, sigortalar, voltmetre komitatörü, regler (reaktif göç kontrol rölesi) kosinüsfimetre gibi malzemeler bulunmaktadır.

Şalterler: Elektrik akımının açılması ve akımın kesilmesinde kullanılır. Şalterler özelliklerine göre çeşitlilik gösterirler, ancak genellikle TMŞ (Termik Manyetik Şalter) kullanılmaktadır. Şalterlerin işletme güç akımına uygun seçilmesi, kullanımda verimliliği arttırır.

İletken bağlantılar: Kompanzasyon panoları içerisinde, otomat, kontaktör, şönt reaktörü, kondansatör, endüktif yük sürücü vb. tüm teçhizat arasında bağlantı kurar. Enya ya da enyaf özelliği olan ve minimum 2,5 mm. kalınlıktaki bu bakır kabloların kullanımı, işletmeler için zorunludur. Şalterler, enerji akımını diğer alanlara ulaştırdığı için kompanzasyon panosunda önemli bir göreve sahiptir.

Akım Transformatörü: Devreden geçen yüksek akımların ölçümü için kullanılan aletlerin yüksek fiyatlı olmasından dolayı üretilmiştir. Elektrik devresinde seri bağlantısı olan akım trafosu, primer sargıdan geçen akımın oluşturduğu manyetik alanı, sekonder sargı ile keserek sargıda döngüsel bir akıma dönüştürür.

İstanbul Kompanzasyon Malzemeleri

Baralar: Aynı gerilim ve aynı frekansta olan elektrik akımının toplandığı ve dağıtıldığı ünitedir. Baralar, üretilen enerjinin kumanda edilmesi ve şalt sahasındaki cihazların birbirleriyle olan iletişimini sağlar. İstanbul kompanzasyon panosu malzemeleri arasında irtibat oluşturan bara maddesi, yeşil, kırmızı ve sarı renkte görülebilir. Ayrıca baralar, orta ve yüksek gerilim hatlarında nötr, faz ve toprak iletkeni olarak kullanılmaktadır.

Kondansatör: Elektrik enerjisini depolama görevi olan kondansatör, metal iki levha arasına yalıtkan madde konulmasıyla elde edilen elektronik devre elemanıdır.

Metal iki levha arasına yalıtkan madde konularak elde edilen kondansatör, elektrik enerjisini depolamakla görevli elektronik devre elemanıdır.

Bir önceki yazımız olan İstanbul Paratoner Ölçümü başlıklı makalemizde faraday kafesi, İstanbul Paratoner Ölçümü ve Paratoner Çeşitleri hakkında bilgiler verilmektedir.