Gebze Paratoner Kontrolü

Bulunulan coğrafi bölgenin yapısına ve fazla yağış alan bölgelerde rüzgarın etkisi ile yıldırım düşme ihtimali yüksek olmaktadır. Yıldırım düşen yerlerde bulunan tüm canlı ve mallara büyük zarar vermektedir. Bu zararın önüne geçebilmek için yerleşim yerlerinde, büyük binalar, sivri yapılar, minare, anten, TV vericileri gibi yapılar üzerine paratoner takılarak topraklama sistemi kurulumu yapılır.

Paratoner, bulut ile yer arasında gerçekleşecek olan aşırı elektrik akımını havada yakalayarak hiçbir yere zarar vermeden toprağa iletilmesini sağlar. Gebze paratoner kontrolü yapılarak, binaların tüm topraklama sistemi gözden geçirilmiş oluyor.

Paratoner Kurulumu

Paratonerler binaların en yüksek noktasına montaj yapılmaktadır. Paratoner iletken çubuklardan oluşmaktadır. Bina tepesine koruma borusu ucuna paratoner iletkeni yerleştirilir ve iniş iletkenleri ile toprakta bulunan topraklama sistemine bağlantısı yapılır. Paratoner kurulumları Elektrik Mühendisleri Odasına kaydı bulunan mühendisler tarafından yapılmalıdır. Kurulumu yapılan paratoner bağlantılarının doğru yapılıp yapılmadığı Gebze paratoner kontrolü yapılarak test edilir. Kurulumda en önemli işlem montaj işleminin belirlenen standartlara uygun yapılmasıdır. Belirlenen standartlara uygun kurulum yapılmadığında fayda değil zarar verecektir.

Gebze Paratoner Kontrolü

Dikkat Edilmesi Gerekenler

Yıldırımdan korunmak için binaların en üst noktalarını yerleştirilecek olan paratonerler, üst noktadan en az 1.5 metre yüksekte olması için bağlantı borusu ile monte edilmelidir. Topraklama işleminin sağlıklı olabilmesi için iletken olarak kullanılan tellerin dış yalıtımı sağlam olmalı ve tellerin %99 bakır saflığında, elektrolitik bakır tel olmasına dikkat edilmelidir. Gebze paratoner kontrolü için yapılan toprak direnci ölçümlerinde direncin 5 ohm olması gerekir. Paratoner, yangın ihbar sistemi, kumanda tesisatı gibi kontrol merkezlerinden en az 5 metre uzakta bulunmalıdır.

Topraklama Ölçümü

Topraklama ölçümü ile toprağın direnci çeşitli ölçüm cihazları ile ölçülür ve toprağa iletilen elektriğin üst seviyeye ulaşmasını önleyecek seviyede olması tespit edilir. Topraklama ölçümü toprak megeri denilen ölçüm cihazı ile hassas bir şekilde yapılır. Ölçüm cihazı ile yapılan ölçümler sonunda bulunan değerler ile yapılan tüm hesaplamalar sonucunda topraklama ölçüm raporu hazırlanır. Ölçme ve raporlama işlemleri, elektrik alanında yeterli tecrübeye sahip olan elektrik mühendisleri tarafından yapılır.

Bir önceki yazımız olan Gebze Paratoner Bakımı başlıklı makalemizde Gebze Paratoner Bakımı, meger cihazı ve paratoner sistemi hakkında bilgiler verilmektedir.