Elektrik İç Tesisat Raporu

Hayatımızın her aşamasında tüm işlerimizin yapılmasını ve kolaylaştırılmasını elektrik enerjisi ile sağlamaktayız. Bina iç elektrik tesisatlarının yapılması ve kontrol edilmesi belirlenen yönetmelik ile sağlanmaktadır. Elektrik iç tesisat raporu yılda bir kez yapılacak olan ölçüm ve kontroller sonunda hazırlanmaktadır. İç tesisat kontrollerinde, topraklama yönetmeliği, iç tesisat yönetmeliği, kuvvetli akım tesis yönetmeli tarafından belirlenen standartlara göre yapılmalıdır. Bina elektrik iç tesisat sistemi için özel bir durum belirtilmemiş ise yılda bir kontrol edilmelidir.

Uygunluk Raporu

Elektrik iç tesisat raporu hazırlama işlemleri için yapılacak olan tüm kontrol ve ölçümler, yetkili ve teknik mühendisler tarafından yapılmaktadır. Yetkili mühendisler tarafından yapılan ölçümler sonucu iş sağlığı ve güvenliği yönetmeliğine uygunluk belgesi düzenlenmektedir. Hazırlanan raporların geçerlilik süresi bir yıldır ve süre bitiminde tekrardan ölçüm ve kontroller yapılarak raporlama yapılmaktadır. İç tesisat uyumluluk kontrolleri ile elektrik enerjisinin daha verimli ve güvenli kullanılması sağlanacaktır.

Elektrik İç Tesisat Raporu

Güvenli Ölçümler

Elektrik iç tesisat raporu düzenlemek için yapılacak olan ölçümlerin, teknik cihazlar ile yapılması gerekir. Yapılan ölçümlerde, iç tesisata bağlı tüm makinelerin elektrik bağlantı hatları, prizler, sigortalar, ana dağıtım panoları, topraklama sistemleri, jeneratör gibi akım bağlantı noktalarının kontrolleri yapılır. Elde edilen tüm sonuçlar hazırlanacak olan rapora ayrıntılı olarak işlenir. Yapılacak olan ölçümlerde termal cihazlar kullanılarak öncelikle elektrik tesisat kablolarında ısınma meydana gelip gelmediği tespit edilir.

Rapor Hazırlama

Tüm bina ve tesisler için yapılacak olan elektrik iç tesisat raporu Elektrik mühendisleri tarafından hazırlanır. Hazırlanacak olan rapora, bina ve işletmenin açık adresi ve bilgileri, ölçümü yapan kişilerin, raporu onaylayan kişilerin bilgileri yazılır. Ayrıca ölçüm yapılan cihazların markaları ve kalibrasyon ayarları ayrıntılı olarak yazılır. Ölçüm sonucu elde edilen tüm veriler rapora işlenerek raporun tamamlanması sağlanır. Raporun geçerli olabilmesi için elektrik iç tesisat yönetmeliğine göre belirlenen standartlara uygun ölçümlerin yapılmış olması ve uygun verilerin elde edilmiş olması gerekiyor. Hazırlanan her raporun geçerlilik süresi 1 yıldır ve tüm güvenlik şartlarının yerine getirilmesini sağlamaktadır. Amaç iş sağlığı ve güvenliğini üst seviyede sağlayabilmektir.

Bir önceki yazımız olan Elektrik Pano Ölçümü başlıklı makalemizde Elektrik Pano Ölçümü, güç kontaktörleri ve Pano Ölçüm Raporları hakkında bilgiler verilmektedir.