Topraklama Direnci Ölçümü Nasıl Yapılır

Topraklama direnci, iletkenin direnci ile topraklayıcının direncinin toplamını ifade eder. Elektrik akımı topraktan geçerken toprak bir tepki gösterir, bu da dirençtir. Topraklama direnci ölçümü yapılırken kullanılan çubuklar, ölçmede kullanılan alete aittir ve topraklama elektroduna minimum 5, maksimum 10 metre aralıklarla bağlanmalıdır. Bu bağlantının ardından kırmızı kablonun E’de, sarı kablonun P’de ve yeşil kablonun da C’de olduğu kontrol edilmelidir. Ardından uygun değerlerle ölçüm yapılmalıdır. Bu 2 kazıklı ölçüm şekli en yaygın olandır. Bunun dışında topraklama ölçümünde farklı cihazlar da kullanılabilir.

Topraklama Direnci Ölçümünde Dikkat Edilmesi Gerekenler

Çubuklar toprağa çakılmadan evvel toprağın mutlaka nemli olması, topraklama direnci ölçümü için gereklidir. Toprak nemli olduğunda direnç daha düşük bir değerde çıkacaktır. Ayrıca kabloların maşalarla iyi bir şekilde tutturulması gerekir. Ölçüm esnasında elektrotlara temasta bulunmak yanlış sonuçlar vereceğinden herhangi bir temastan kaçınılmalıdır. Toprak direncinin ölçümü yapılırken toprak megeri kullanılır. Hassas bir ölçüme olanak tanıyan meger ile ölçüm yaparken direnç düşükse, cihazın anahtarı 200 Ohm yapılmalı, ardından bu değer 20’ye düşürülmelidir. Normalde zayıf bir iletken madde olan toprak, akım için gerekli büyüklükte bir alana sahip olduğunda direnci düşürür. Bunun sonucunda da iletkenliği artar. Bir bina yapılmadan, bir elektrikli cihaz kullanılmadan veya bir tesis kurulmadan evvel ölçümlerin yapılması, olası kazaları ve riskleri de önler.

Topraklama ÖzDirenci Ölçümü

Toprak direnci dışında bir de özdirenç değeri vardır. Özdirenç, toprağın yapısına göre, tuttuğu su miktarına göre değişir. Özdirenç ölçümünde ise 4 adet kazık kullanılır ve bu kazıklar eşit mesafelerde toprağa yerleştirilirler. Eğer toprakta bitkisel yapılar varsa ve elektrik tesisleri bulunuyorsa bunlar toprağın direncini etkileyecektir. Dolayısıyla topraklama direnci ölçümü için de etken olacaktır. Tüm bunlar için ölçüm esnasında farklı elektrotlardan yararlanılır. Metal özellik göstermeyen borulara döşenen sistemler de yine toprak direncinin güvenliği açısından sorun teşkil eder. Haricinde, toprağın gerilimini ölçmek de mümkündür. Bu değerin 10 V’tan daha az olması gereklidir. Bu değerden büyük çıkarsa direnç değeri etkilenir ve ölçmede büyük hatalar oluşur.

Bir önceki yazımız olan Topraklama Nasıl Yapılır başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

] }