Güç faktörünü düzenlemeye yarayan kompanzasyondan maksimum verim alabilmek için, kondansatör bakımı son derece önemlidir. Sistem arızalarını en aza indirmek adına yapılan kondansatör bakımı ve ücretlerini yazımızda bulabilirsiniz.

Kompanzasyon sistemlerinde en sık karşılaşılan arızalar kondansatörlerin kapasite kaybına uğramasından kaynaklanmaktadır. Bu nedenle kompanzasyon sistemlerinde kondansatör bakımı çok büyük önem taşımaktadır.

Normal durumlarda kondansatörler uzun yıllar sorunsuz şekilde çalışabilir. Ancak harmonik akımları, yetersiz havalandırma ve soğutmaya bağlı artan ortam sıcaklığı gibi sebeplerden dolayı kondansatörler ve ilgili ekipmanlar arızaya geçebilir. Bu tür arızalar hem enerji maliyetlerini artırır hem de yangın ve patlama tehlikesine yol açabilir. Bu anlamda kompanzasyon kondansatörlerinin hatasız çalışıp çalışmadığından emin olmak gerekir. Bunun için düzenli aralıklarla senede 2 kez koruyucu bakım faaliyetleri yapılmalıdır.  

Kompanzasyon bakım ücretleri, küçük işletmeler, orta ölçekli işletmeler ve büyük işletmeler bazında değişiklik gösterir.

Güvenlik

Kondansatörler devreden ayrılmış olsalar dahi hayati risk taşıyan potansiyel gerilimi uzun süre üzerlerinde tutabilirler. Bu yüzden kondansatörler üzerinde bakım ve onarım çalışması sırasında çok dikkatli olunmalıdır. Bakım işlemi yapılırken, kondansatörler bir deşarj ünitesi ile beraber kullanılmalıdır.

Bakım aşamasında dikkat edilmesi gereken bir diğer husus da akım transformatörüdür. Normalde akım transformatörü, panoda yer alır. Ancak kondansatör bankı devreden çıkarılsa bile akım transformatörünün bağlı olduğu kabloda riskli bir gerilim endüklenmiş olabilir. Eğer akım transformatörü devresi uçlarında bir yük bağlıyken açılırsa, uçlar arasında riskli bir gerilim ortaya çıkabilir.

Görsel Denetim ve Temizlik

Bakım faaliyetine öncelikle göz kontrolü ile başlanır. Sistemde ısınmış, kararmış veya rengi değişmiş komponentler, şişmiş veya sızıntı yapmış kondansatörler, arıza oluşması için geçerli sebeplerdendir. Toz ve kiri temizlemede vakumlu süpürgeler kullanılmalı, hava üflemesi ile temizlik yapılmamalıdır. Temizlik ve bakımdan sonra kondansatör bankına enerji verilmeden önce faz-faz ve faz-nötr bağlantı noktalarına ait yalıtım ekipmanları gözden geçirilmelidir.

Termal Kamera İle Kontrol ve Bakım

Kondansatörleri kontrol etmekte kullanılan en güvenli araç termal kameradır. Bunun için kondansatör bankına, termal kamera ile test edilmeden 1 saat önce enerji verilmelidir. Testte, bağlantı noktaları ve soğutma ekipmanları kontrol edilmelidir. Sistemdeki güce göre bağlantı kabloları ve bağlantı noktalarında gevşeklik olup olmadığı incelenmelidir.

Kondansatörler ayrı ayrı da termal kamera ile incelenmeli ve kondansatörler arası sıcaklık farkının yüksek olmamasına dikkat edilmelidir. Kondansatör arızası, ancak termal kamera ile belirlenebilir.

Akım Ölçümleri

Koruyucu bakım işlemlerinde, her üç fazdan geçen akım da ölçülmeli ve kayıt altına alınmalıdır. Ölçülen akım ile gerçek değer arasında bir çevirme işlemi yapılmalıdır. Örneğin akım trafosu 3000/5 A ve ölçülen değer 2 A ise;

(3000/5) x 2 =1200 A

değeri bulunur. Elde edilen değerler kayıt altına alınmalı ve önceki okumalar için karşılaştırma yapılmalıdır. Bu sayede değerlerde normal olmayan farklar ve sapmalar belirlenmiş olur.

Güç Faktörü Ölçümleri

Güç faktörü ölçümü, gerilim, akım ve gücün en az 1 saniyelik periyotlar da ölçümü demektir. Dijital bir multimetre, bu ölçümleri gerçekleştirmek için yeterli olamaz fakat bir güç analizörü bu işlemi gerektiğinde yapabilir. Aylık güç faktörü ortalamasını görebilmek için kayıt cihazı kullanılabilir. Böylece tesisin aylık zamanda kullandığı güç parametreleri daha doğru gözlenmiş olur.

Bir önceki yazımız olan Kompanzasyon Nasıl Yapılır? başlıklı makalemizde kompanzasyon neden yapılır, kompanzasyon nedir ve kompanzasyon yapan firmalar hakkında bilgiler verilmektedir.