Gebze Elektrik Ölçümü ve Raporu

Elektrik enerjisinin kullanıldığı tüm alanlarda elektrik sisteminde oluşabilecek kaçakları önlemek ve kaçak nedeniyle meydana çıkan elektriğin güvenli bir şekilde toprağa aktarılabilmesi için gerekli ölçümlerin yapılması gerekiyor. Gebze elektrik ölçümü ve raporu, elektrik mühendisleri odasına kayıtlı bulunan elektrik mühendisleri ya da elektrik – elektronik mühendisleri tarafından yapılmaktadır. Tesisata bağlı tüm elektrikle çalışan cihazların zarar görmemeleri ve bu cihazlara dokunan canlıların zarar görmemesi için konut ve işletmelerde topraklama yapılması zorunludur. Yapılacak olan topraklama sistemi güvenli çalışma ortamı oluşturacaktır.

Ölçüm Ne Zaman Yapılır?

Elektrik enerjisinin kullanıldığı her yerde can ve mal güvenliği için topraklama bir zorunluluktur. Topraklama sisteminin türüne göre ölçümler belirli aralıklarla yapılmalıdır. Gebze elektrik ölçümü ve raporu işletmelerde her yıl düzenli olarak yapılmaktadır. İşletmenin durumuna göre yılda en az bir defa ölçümlemenin yapılarak durumun raporlanması gereklidir. Ölçümlerin düzenli olarak yapılması arızaların oluşmasını önleyerek tüm güvenlik önlemlerinin alınmasını sağlayacaktır.

Gebze Elektrik Ölçümü ve Raporu

Ölçüm Cihazı

Topraklama sistemlerinde toprak direnci elektronik cihaz ile ölçülerek doğru değerlerin bulunması sağlanır. Gebze elektrik ölçümü ve raporu için meger cihazı kullanılıyor. Bu cihaz ile topraklama ölçümleri yapılıyor ve ölçüm sonrası elde edilen sonuçlar değerlendirilerek ölçüm raporu hazırlanıyor. Meger cihazı, topraklama için toprak yapısının uygun olup olmadığını, tesisatlar da kaçak olup olmadığını tespit ediyor. Elektrik ölçümlemesi yapılırken hata payının mümkün olduğu kadar düşük tutulması önemlidir. Bu cihaz ile ölçüm yapmadan önce cihazın tüm kalibrasyon ayarlarının yapılması gereklidir.

Ölçüm Yapmanın Faydaları

Topraklama ve elektrik ölçümlerinin genel amacı can ve mal güvenliğini en üst seviyede sağlayabilmektir. Topraklama sistemi kurulmadan önce toprak direnci ölçümleri yapılmalı ve toprak yapısı en uygun olan alana topraklama sistemi yapılmalıdır. Topraklama yapıldıktan sonra her yıl en az 1 defa düzenli olarak elektrik ölçümlerinin yaptırılması ve raporlanması gerekiyor. Elektrik tesisatlarında oluşacak bir arıza ve kaçak durumu büyük tehlikelere yol açacaktır. Gebze elektrik ölçümleri yetkili mühendisler tarafından yapılmakta ve bulunan tüm sonuçlar hazırlanacak olan rapora işlenerek rapor oluşturulmaktadır.

Bir önceki yazımız olan Gebze Paratoner Ölçümü başlıklı makalemizde Gebze paratoner ölçümü, paratoner kurulumu ve Paratoner Ölçümü Nasıl Yapılır hakkında bilgiler verilmektedir.