Aktif Reaktif Ceza Hesaplama Programı

Reaktif işletmelerde kullanılan elektrik enerji sisteminde, ek olarak kullanılan bir ürün olmakta ve motorların, ileti hatlarının, transformatör gibi tüm enerji sistemlerinin uygun verimlilikte çalışması gerekli olan bir sistemdir. Reaktif ceza hesaplama yapılarak enerji sistemleri üzerinde yapılacak olan ayarlar ortaya çıkartılır. Aktif reaktif ceza hesaplama programı elektrik sistemleri uzmanlarının gerekli çalışmaları yapmalarını kolaylaştırmakta ve doğru sonuçlara ulaşmayı sağlamaktadır. Reaktif gücün kontrolü, sanayi işletmelerinde ve büyük ölçekli elektrik enerjisi iletiş sistemlerinde gerilimin kontrol edilmesi ve dengelenmesi için önemlidir.

Aktif Reaktif Ceza Hesaplama Programı

Reaktif Güç Nedir?

Elektrikli cihazlardan geçen tüm akım ile gerilim arasındaki faz ölçümleri farklı sonuçlar veriyorsa o sistem reaktif güç tüketiyordur. Tanımlama olarak, bir motor çalışmaya başladığı ve elektromanyetik alanı oluşturana kadar harcadığı enerjiye reaktif güç denilmektedir. Gerilim ile akım arasındaki faz farkı hesabına göre reaktif güç tüketimi belirlenmektedir. Bu hesaplama aktif reaktif ceza hesaplama programı ile yapılır. Reaktif güç iletim hatlarında, kablolarda ve diğer akım cihazlarında önemli bir yer tutmaktadır.

Reaktif ceza hesaplama yapılarak kullanılacak sistem belirlemesi yapılır. Tüm elektrik tesisatlarının aktif ve reaktif gücü hesaplanarak ihtiyaç duyulan enerji dengelemesi için ayarlama yapılır. Reaktif güç artmaya başladığında, sistemde kullanılan güç etkeni düşecek ve beraberinde enerji verimliliğinin az olmasını sağlayacaktır. Bu durum istenmeyen voltaj düşmesine, enerji kaybına, hatlarda aşırı ısınmaya ve maliyetlerin yükselmesine neden olacaktır.

Reaktif Güç Kaynakları Nelerdir?

Reaktif güç, enerji sistemleri ağına bağlı bulunan bazı elemanlar tarafından üretilmekte ya da sonlandırılmaktadır. Şebeke üzerinde reaktif enerji akışı çeşitli ekipmanlar tarafından kontrol edilmektedir. Bu kaynaklar arasında, jeneratörler, kapasitörler, reaktörler, iletim hatları ve yeraltı kabloları, katı hal dönüştürücüleri, transformatörler olarak sıralanabilmektedir. Reaktif ceza hesaplama yöntemleri kullanılacak gerekli olan sistem türüne karar verilir.

Reaktif Güç ve Önemi

Elektrik güç sistemleri içirişinde güç ağı için reaktif güç hem çözüm hem de sorun olarak görülebilir. Reaktif gücün önemi,

Gerekli olan güç gereksinimini karşılamak için,

Şebekelerdeki kayıpları en aza indirmek için,

Voltaj profillerinin gelişmesini sağlamak için,

Yeterli rezervi kullanmak ve sistem güvenliğini sağlamak için reaktif güç büyük bir önem kazanmaktadır.

Tüm elektrikli teçhizatlar ve diğer sistemlerde gerilimin %6 sınırında çalışacak şekilde ayarlanmıştır. Voltaj düşüklüğü durumlarında güç kaynaklarındaki gerilim güç dengesinde değişim meydana gelmektedir. Enerji kaynaklarındaki yük arttıkça kullanılan güç gerilimi düşecektir. Voltaj düşümü hiçbir aşamada istenmez. Reaktif güç sistemleri ile bunun önüne geçmeye çalışılır. Yapılacak olan sistem tasarımları için aktif reaktif ceza hesaplama programı kullanılmaktadır.

Aktif Reaktif Ceza Hesaplama Programı

Reaktif Ceza Nasıl Tespit Edilir?

Aktif olarak kullanılan alternatif akım sistemi ile beslenen sistemlerde, sistem iç özelliklerine göre elektrik devresinden akım çekmektedir. Bir şebekeye ısıtıcı yerine farklı güçte bir elektrik motoru takıldığında, yüksek gerilim seviyesinde olduğunda, akım aynı değerde olmayacak ve akımın daha yavaş yükseldiği görülecektir. Bu gerilim ile akımın aynı fazda olmadığını gösterecektir. Bu durumlarda elektrik sayaçları hesaplamaların doğru yapamayacaktır. Sorun yaşanmaması için elektrik dağıtım firmaları reaktif güç bedeli talep edecek ve bu reaktif ceza olarak faturalandırılacaktır.

Elektrik Kesintileri

Dünyanın her yerinde elektrik kesinti nedenleri arasında yetersiz reaktif güç dengesi gösterilmektedir. Reaktif güç miktarı yetersiz olduğunda, gerilim sisteminin çökmesine neden olabilecek, çeşitli sistemlerin devre dışı kalmasına neden olacaktır. Dünyanın farklı ülkelerinde ve bölgelerinde zaman zaman bu kesintilerin yaşandığı görülebilmektedir. Gerilimin düşmesi ve çökmesi durumunda jeneratörler sisteme dahil olarak ihtiyaç duyulan gerilimi oluşturmaya çalışır.

Bir önceki yazımız olan Toprak Nötr Arası Gerilim başlıklı makalemizde Toprak Meğeri, Toprak Nötr Arası Gerilim ve topraklama ölçümü hakkında bilgiler verilmektedir.