Topraklama raporu düzenlenmesi; belgelendirme faaliyetlerinde talep edildiği gibi, yıllık düzenli olarak da topraklama ölçümlerinin tekrarlanması gerekli ve ölçülen topraklama direnç değerlerine göre topraklama raporu alınmalıdır. Yapılan iş yeri kontrollerinde topraklama elektrik tesisatının ve 50 volt’un üzerinde gerilim altındaki tüm makinaların topraklama durumlarının kontrol edilmelidir. Binalarda ve işletmelerde temel topraklama tesisi ve kontrolleri Topraklama Yönetmeliği ve TS.HD.60364-5-54 standardına uygun olarak yapılmalıdır. Topraklama ölçümü ve topraklama raporu elektrik mühendisleri odasından yetki belgeli elektrik mühendisleri tarafından yapılabilir. Binalarda topraklama tesisatı düzenlemeleri ve koruyucu iletkenleri ile ilgili kural TS.HD.60363-5-54 standardı ile yayınlanmıştır.

Topraklama Topraklama Raporu Nerelerde Geçerlidir?

TSE, İş Güvenliği, Çalışma Bakanlığı, Belediye, İtfaye gibi bütün kurumlara verilecek topraklama raporu için topraklama raporunun ekinde olması gereken belgeler nelerdir?

• Topraklama Yetki Belgesi
• SMM belgesi (Kendi firmamıza aittir.)
• Büro Tescil Belgesi
• Tüvkak belgeli kurumdan yapılmış kalibrasyon belgesi

Önemli : Topraklama raporu belgesini alırken elektrik mühendisin topraklama ölçümü yapmaya yetkili olduğuna dair EMO (Elektrik Mühendisleri Odası) dan aldığı yetki belgesi, SMM belgesi, büro tescil belgesi, cihazın kalibrasyon belgelerini mutlaka isteyiniz.

] }