Şönt Reaktör Fiyatları

Kapasitif üretilen tesisatlarda endüktif üretip sistemin dengelenmesini sağlayan transformatör sarımlarına ‘şönt’ denir. Eski sistemlerdesadece kondansatör veya kondansatör grupları tesisata yeterli gelirken, enerji tüketim ihtiyacının çoğalması ve yük artışıyla birlikte sorun yaşanmaması için kompanzasyon panolarının ek elemanlarla desteklenmesi önemlidir. Endüktif – reaktif gücü çekebilen şönt reaktör fiyatları tesisin yük profiline göre değişkenlik gösterir.

Kapasitif – Reaktif Etki Neden Oluşur?

Enerji hatlarında çeşitli nedenlerle kapasitif – reaktif etkiler meydana gelir. Bunlardan bazıları şunlardır:

Baz istasyonu, televizyon ve radyo vericisi gibi şehir dışına kurulan sistemler çok uzun kablolardan gelen enerjiyle beslenirler. Besleme kabloları, düşük yük kapasitesi nedeniyle kapasitif etki oluşmasına sebep olur. Bu da sistemde aşırı kompanzasyon yapılmasına neden olur. Buna benzer kapasitif etki, genel elektrik dağıtım şebekelerinde ve enerjinin nakledildiği hatlarda da meydana gelir.

Çok sayıda kondansatör içeren UPS tarzı cihazların kullanılması ya da tesis sisteminde yüksek kompanze yapılması sonucu tesisatta kapasitif – reaktif enerji yükselmesi oluşur.

Şönt Reaktör Fiyatları

Kapasitif – Reaktif Enerjiden Kaynaklanan Sorunlar Nelerdir?

Tesislerde oluşan reaktif enerji değerleri yönetmeliklerde belirlenmiştir. Bu yasal değerlerin üzerine çıkıldığı zaman tesise reaktif enerji cezası kesilir.

  • Tesisin kullandığı tüm makine, araç ve gereçlerin ömrünü ve verimi azaltır.
  • Enerji sistemine zarar verir.
  • Aktif enerji gücü akışını düşürerek sistemi olumsuz etkiler.
  • Tesisatta gereksiz zamanlarda onarım ve bakım masraflarıyla iş gücü ve maddi kayıplara neden olur.

Bu sıkıntıların önüne geçebilmek için şönt reaktör fiyatları araştırılırken gerilim ve güç değerine göre en uygun cihazı tespit edip sisteme paralel olarak bağlamak gereklidir. Uygun fiyata temin edilen şönt reaktörü endüktif yük oluşturup istenmeyen kapasitif etkiyi sönümlendirdiğinde kayıpların önüne geçilmiş, fuzuli masraflardan da kaçınılmış olunur.

Diğer Kullanım Alanları

Kompanzasyon panoları dışında da şönt reaktör fiyatları kullanım alanları ve özelliklerine göre değerlendirilmelidir.

Endüktif yüke ihtiyaç duyulan elektrik test sistemlerinde,

  • Laboratuvarlarda,
  • Düşük yükteki hatlarda meydana gelen gerilimi düşürmede,
  • Tek kutuplu tekrar kapatma işleminde sekonder ark akımını bastırmaya,
  • Gerilimin kontrolünü sağlamada kullanılır.

Yüksek düzeylerde harmonik bozulmaların meydana geldiği tesislere harmonik analiz yapılıp her fazın reaktif yük değerinin belirlenmesi ile oluşturulan rapor değerlerine göre sağlıklı kompanzasyon panoları kurulur. Şönt reaktör fiyatları firmadan firmaya ve kalitesine göre farklılık gösterir.

Bir önceki yazımız olan İstanbul Kompanzasyon başlıklı makalemizde istanbul kompanzasyon, kompanzasyon bakımı ve Kondaktörlerin Bakımı hakkında bilgiler verilmektedir.