Sakarya Elektrik Ölçümü ve Raporu

Elektrik enerjisinin kullanıldığı tüm bina ve tesisler için elektrik tesisatlarının yapılması, elektrik panolarının kurulumunun yapılması için çeşitli ölçümler yapılmalı ve ölçümler sonucu raporlama yapılarak projelendirme işlemleri yapılır. Sakarya elektrik ölçümü ve raporu işlemleri Elektrik Mühendisleri Odasına kaydı bulunan Elektrik Mühendisliği diplomasına sahip kişiler tarafından yapılmaktadır. Özellikle sanayi bölgelerinde ve işletmeler bu ölçümleri yaptırmalı ve ölçüm raporunu ellerinde bulundurmalıdır. Elektrik aboneliğinin verilmesi, bina kullanım izninin alınabilmesi için elektrik ölçüm değerlerini gösterir raporunun bulunması istenmektedir.

Sakarya Elektrik Ölçümü ve Raporu

Topraklama Ölçümü

Elektrik enerjisinin güvenli olarak kullanılabilmesi, can ve mal güvenliğini sağlayabilmek için tüm kullanım alanlarında topraklama sisteminin kurulması gerekir. Sakarya elektrik ölçüm ve raporu hazırlanırken, kullanılan tüm kablo kesitleri, bağlantı ekipmanları, sigorta değerleri ile tüm sistem aparatlarının ölçümleri yapılmaktadır. Özellikle elektrik tesisatının topraklama sistemine dahil edilip edilmediği, elektrik akımı bulunmayan dış metal yüzeylerin topraklama sistemi ile köprü oluşturulup oluşturulmadığı kontrol edilmektedir. Topraklama istenmeyen elektrik akımlarının ortaya çıkmasını, can ve mal güvenliği riski oluşturması önlenecektir. Topraklama ölçümleri de yetkili kişiler tarafından yapılır ve raporlanır.

Pano ve Tesisat Kontrolü

Elektrik akımı, üretim merkezinden tesis ya da binaya iletim hatları ile gelmektedir. Üretim yerinden kullanım alanına kayıpsız gelebilmesi için çeşitli noktalarda trafolar kullanılmaktadır. Elektrik enerjisinin verimli kullanılabilmesi için tesis girişine trafo panosu ve kompanzasyon panosu sistemleri kurulur. Trafo panosu, yüksek gerilimle gelen elektrik akımını istenilen seviyeye düşürerek, cihazların ihtiyacı kapsamında iletilmesini sağlayacaktır. Kompanzasyon panosu ise reaktif enerji üretilmesini sağlayarak daha ekonomik enerji kullanımını sağlamış olacaktır. Sakarya elektrik ölçüm ve raporu tüm pano sistemlerinin verimli kullanımını sağlayacaktır.

Sakarya Elektrik Ölçümü ve Raporu

Kimler Ölçüm Yapabilir?

İşletmeler tesislerine elektrik enerjisi sistemleri tesisatlarının yapımı için bünyelerinde yetkili kişiler bulundurabilir, bulundurmayanlar, farklı firmalardan hizmet satın alma yöntemi ile işlemlerini yaptırabilirler. Yetkili kişiler elektrik mühendisleri ya da elektrik – elektronik mühendisliği diplomasına sahip kişilerdir. Bu kişilerin yetkili olabilmesi için Elektrik Mühendisleri Odalarına kayıtlarının bulunması gerekir. Elektrik ölçümlerinin yapılması ve raporlanması bu kişiler tarafından yapılır, hazırlanan raporlar ölçümü yapan kişiler tarafından imzalanır.

Bir önceki yazımız olan Kocaeli Elektrik Danışmanlık başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

İçindekiler

] }