Reaktif Ceza Nedir?

Elektrik piyasası müşteri hizmetleri yönetmeliği 5. bölüm madde 16 baz alınarak kurulu gücün 50 kVA nın altında bulunan müşteriler için çektikleri aktif gücün %33 ünü  aşan endüktif reaktif güç kullanımı %20’sini
Aşan durumda sisteme kapasitif reaktif enerji sağlamaları 50 kilo Volt amper üzeri kullanıcılarda ise aktif gücün %20’sinin endüktif reaktif güç tüketimi %15’ini aşacak şekilde sisteme kapasitif reaktif enerji çekmeleri durumunda reaktif güç bedeli ödemekle sorumludurlar. Bu sebep ile reaktif güç kullanımının sınırları aşılması halinde reaktif güç kullanımının bedeli devreye sokulmalıdır.

Reaktif güç bedelinden muaf olmak için müşterilerin çektikleri yüke uygun güçte kompanzasyon panosu edinmeleri kendi maddi çıkarları için önemli bir husustur. Kompanzasyon her ay gelecek olan reaktif ceza ücretinden çok daha uygun bir fiyata satın alınabilir ve uzun kullanımda maliyeti çok daha düşük olmaktadır.

Başka bir açıdan bakacak olursak müsait şekilde kompanzasyon yapılmasının yanı sıra tüketim yüzdelerinin sürekli takip edilmesi çok mühim bir durumdur çünkü kompanzasyon sistemindeki parçaların her birinin kişisel bir ömrü bulunmaktadır.

Ayrıca kontaktörlerin kontakları yüksek akımdan dolayı birbirlerine yapışabilir ve bu yapışma sonucu sistemin takip edilmesi veya arıza olup olmadığının kontrollü zorlaşır eleman ömürlerini sona erdiği zaman da ise müdahale açısından önemli bir husustur.

Kompanzasyon yapılan bir sisteme kompanzasyon yapılma esnasında tesisin gücünün en ince ayrıntıları kadar hesaplanması sistemde yüklerin çalışma zamanları ve kademelerin ne kadar uygulanacağı kademe güçlerinin ölçülmesi ve role ayarlarının doğru şekilde yapılması reaktif tarifeden sıyrılmak için gerekmektedir.

Müsait şekilde yapılan kompanzasyon çalışmasında kontaktörler veya kondansatörlerde bir sorun oluşması veya kademe sigortalarının atması kademelerin mutlaka devrede olması yada hiçbir zaman devrede olmamasına sebebiyet verebilir.

Bu tarz durumlarda endüktif ve kapasitif gücün açılımı ile karşılaşılabilir ve bu durum bizlerin faturasına reaktif güç kullanım bedeli olarak ayriyetten yansımakta ve faturayı kabartmaktadır.

Sadede gelecek olursak reaktif güç bedeli cezası ödememek ve maddi açıdan oluşabilecek zararlardan kurtulmak için kompanzasyon sistemi kurdurmak en gerekli yöntemdir. Yapılan kompanzasyon sisteminin sağlığı parça güvenliği ve garantisi ise kompanzasyonun bakımı takibi ile mümkün hale gelmektedir.

Reaktif cezayı önlemek için kompanzasyon sisteminin işinin ehli uzman kadrolar tarafınca ihtiyacınıza göre tasarlanmış olan kompanzasyon sistemini kurarak düzenli bakım ve kontrollerini yaparak orta veya büyük ölçekli işletmelerde reaktif ceza bedelinin ek olarak ödenmesinin önüne geçilecektir.

Ayrıca bunların yanı sıra trafonuzun düzenli bakımını periyodik olarak yaptırmanız tavsiye edilmektedir.

Konuyla alakalı olarak Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü’nün yayınlamış olduğu bir genel yazısında elektrik doğalgaz su ve telefon faturalarının zamanında ödenmemesi ve bazı görevlerini zamanında yerine getirilmemesi sebebi ile ilgili mevzuatı veya abonelik anlaşması’na göre gecikme zammı cezası veya gecikme faizi ve benzeri isimler adı altında tahakkuk ettirilen tutarlar ile elektrik faturalarında karşımıza çıkan reaktif enerji bedellerinin tamamına yakını birden ek mali yük olarak gösterilmektedir.

İşte bu yüzden ek mali yüke yer verilmemesi için alınması gereken önlemlerin içerisinde elektrik tüketimi ile ilgili olarak ilave maliyeti yol açan reaktif enerji önlemek için yazımızda bahsettiğimiz kompanzasyon sistemlerinin kurulması ve sürekli olarak çalıştırılmasını önemli bir rol oynadığı açıklanmıştır.

Paylaşılan bu genel yazı çerçevesinde devletin zararı olarak kabul edilen reaktif enerji ücretlerinin kamu zararlarının tahsiline İlişkin usul ve esaslar hakkında yönetmelik içerisinde kontrol inceleme ve yargılama sonucunda tespiti halinde zarar veren şahsın zarar verdiği tarihten itibaren hesaplanacak ve faiziyle birlikte ondan ödeme alınarak sorumlu gösterilmiştir.

Bir önceki yazımız olan Topraklama Ölçümü Nasıl Yapılır ? başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

] }