Kompanzasyon Panosu Yapımı

Elektrik enerjisini en verimli biçimde kullanmak, enerjinin devamlılığı ve kalitesi için çok önemlidir. Elektrik enerjisini en verimli şekilde kullanmak da kompanzasyon ile mümkündür. Bu yazımızda kompanzasyon pano, kompanzasyon panosu yapımı ve kompanzasyon panosu nasıl yapılır gibi sorulara cevap verdik.

Kompanzasyon Nedir?

Sanayilerin varlığı, neredeyse tamamen elektrik enerjisine bağlıdır. Elektrik enerjisinin boş yere harcanması hem enerjinin geleceğini hem de sanayinin geleceğini tehlikeye atar. Sanayi gibi çok enerji kullanan yerlerde enerjinin dağıtımı özen isteyen bir iştir. Sanayilerde kullanılan enerjinin hem kaliteli hem de verimli olabilmesi için kompanzasyon sistemleri kullanılır.

Kompanzasyon denilen sistemin amacı iletim sistemine gelen akım ile gerilimin arasındaki faz açılarının arasındaki farkı en uygun seviyeye getirmektir. Bu yapılan işlem ile sistemde istenmeyen güç olan reaktif güç sıfıra yaklaştırılmaya çalışılır. Yapılan bu işlem ile şebekelere ve enerji nakil hatlarına gereksiz yük oluşturan reaktif güç en az seviyeye indirgenmiş olur.

Kompanzasyon Panosu Yapımı

Kompanzasyon Panolarının Kullanım Amacı Nedir?

Kullanmakta olduğumuz bütün elektrikli aletler aktif enerji kullanır. Fakat motorlu aletler ve cihazların tümü aktif enerjinin yanı sıra reaktif güç de kullanır. Kompanzasyon pano kullanmayan ya da devre dışı bırakan işletmeler devlete aktif güce ödedikleri bedelin yanı sıra reaktif güce de bir bedel öderler. Bu bedel aktif güç bedelinin yaklaşık %23 ile %91 arasında değişmektedir. Fazladan bu bedeli ödemek istemeyen işletmelerin kompanzasyon pano bakımlarını düzenli aralıklarla yaptırmaları gerekmektedir.

Kompanzasyon Panoları Nasıl Yapılır?

Kompanzasyon panosu yapımı için hizmet veren birçok firma vardır. Özellikle fabrika tarzı bir işletmeye sahip kişilerin bu tarz firmalarla görüşüp kompanzasyon panosu için gerekli bilgileri almaları gerekmektedir. Pano yapımı için gerekli donanıma sahip olmak gerekir fakat kompanzasyon şeması olmadan kompanzasyon panosu da yapılamaz. Pano yapacaklar gibi kompanzasyon şeması çizecek olan kişilerin de yeterli bilgi ve donanıma sahip olmaları gerekir. Yapımı aşamasın da ise hattan gelen enerji kompanzasyon panosuna paralel olarak bağlanır ve enerjini kompanze edilmesi sağlanır.

Kompanzasyon Panolarında Kullanılan Reaktif Güç Kontrol Rölesi

Kompanzasyon panosunda kullanılan güç kontrol rölesi panonun beyni sayılmaktadır. Kullanılan veya gerektiğinden az gelen reaktif gücün faturaya yansımasında rol oynayan reaktif güç rölesi kompanzasyon panolarında büyük bir öneme sahiptir. Bu rölenin tesisin gücüne göre takılması gerekmektedir. İlerleyen dönemlerde tesise ilave edilen yükler reaktif güç rölesinin iyi çalışmasına engel olabilir. Çok hassas ölçümler yapan bu aletin kaliteli olmasına dikkat edilmelidir.

Kompanzasyon Panosu Yapımı

Kompanzasyon Yapılması Gerekli midir? Neden Yapılmalıdır?

Dünyamızın en büyük ihtiyaçlarından biri olan elektrik enerjisi her birime olabildiğince az kayıpla iletilmelidir. Kayıpların az olması enerjiyi en yüksek verimde kullanmak ve israf etmemek anlamına gelir. Günümüzde sanayinin iyice gelişmesiyle elektrik enerjisine olan ihtiyacımız da artmıştır. Bu ihtiyacı karşılamak için elektrik enerjisinin en verimli biçimde iletilmesi gerekmektedir. Kompanzasyon yapmak, elektrik enerjisinin verimli kullanılması için gereken en önemli etkendir. Kompanzasyon yaptırmak devlet tarafından yasalarla zorunlu kılınmıştır. Yani reaktif güç kullanan tüm işletmelerin kompanzasyon yapması zorunludur.

Evlerde ve Küçük İşletmelerde Neden Kompanzasyon Yapılmaz?

Evlerde ve küçük işletmelerde kullanılan güç sanayi tipi işletmelerde kullanılan güçten çok küçüktür. Bundan dolayı çekilen reaktif ihmal edilecek kadar düşük olur ve kompanzasyona ihtiyaç duyulmaz. Evlerde ve küçük işletmelerde aylık üç kilovolta kadar reaktif güç tüketiminden bedel alınmaz. Fakat bu reaktif güç değerinin üzerinde kullanım olursa faturaya yansıtılır. Bu sınır devlet tarafından yasalarla belirlenmiştir.

Bir önceki yazımız olan Yıldırımdan Korunma Yönetmeliği başlıklı makalemizde Topraklama sistemi, Yıldırımdan Korunma Yönetmeliği ve yıldırımdan korunmak hakkında bilgiler verilmektedir.