Katodik koruma olarak tabir edilen aslında bir tür metal koruma yöntemidir. Metallerin çoğu su veya hava ile temas ettiğinde zaman içinde korozyona uğrar. Oluşan korozyon metali zamanla çürüterek kullanım dışı kalmasına sebebiyet verebilir. Bu durum pek çok farklı alanda esasında büyük bir risk ve aynı zamanda maliyet anlamına da gelmektedir.

Suyun içinde veya toprağın altında kalan metal boruların korozyona uğramaması için geçmişten günümüze pek çok koruma yöntemi geliştirilmiştir. Bu yöntemlerden biri olan galvanik usul kodik koruma, korozyonu önlemek amacıyla boruların yanına, onlarla temas edecek şekilde daha aktif bir metalin yerleştirilmesi prensibine dayanır. Katodik korumanın uygulandığı birçok farklı uygulama alanı vardır ancak en çok kullanılan alan, petrol sondaj kuleleridir.

Katodik korumanın en çok uygulandığı bir diğer alan ise gemilerin yüzeylerinin paslanmasını önlemek amacıyla kullanıldığıdır. Katodik koruma, korunacak metal yapıyı oluşturulacak bir elektrokimyasal hücrenin katodu haline getirerek metal yüzeyinde yürümekte olan anodik reaksiyonların durdurulması mantığına dayanır.

Katodik koruma yapılmasının amacı, korunacak olan metalin potansiyelini anodun açık devre potansiyeline kadar polarize etmektir. Bunu sağlamak için ise metal yüzeye katodik yönde bir dış akım uygulanmaktadır.

Geçmişten Günümüze Kotodik Korumanın Gelişimi

Katodik korumanın uygulanmasına 1930 ‘lu yıllarda başlanmıştır. O dönemde metallerin toprak ve suyun altında bulunan kısımlarında oluşan korozyona ve bunun olumsuz etkilerini ortadan kaldırmaya yönelik başlayan çalışmalar gelişerek günümüze kadar gelmiştir. Son yıllarda teknolojik alanda yaşanan gelişmeler neticesinde yüksek performanslı katodik koruma yöntemleri ortaya çıkmış ve korozyonla mücadele de en etkili ve ekonomik yöntem halini almıştır. Günümüzde katodik koruma, dış akım kaynaklı ve galvanik anotlu olmak üzere iki şekilde uygulanmaktadır.

Dış Akım Kaynaklı Katodik Koruma

Dış akım kaynaklı katodik koruma metale dıştan bir doğru akım uygulanarak yapılır. Bir transformatör redresör sisteminden elde edilen doğru akım (-) ucu korunacak olan metale (+) ucu da bir yardımcı anota bağlanır. Dış akım kaynaklı sistemde yardımcı anot olarak; toprak altı yapılarında en yaygın olarak kullanılan anot tipi silis katkılı demir anotlardır. Bu anotların dışında yurt dışından ithal edilen grafit ve metaloksit kaplı titanyum anotlarda kullanılmaktadır.

Galvanik Anotlu Katodik Koruma

Galvanik anotlu katodik koruma sistemlerinde korunması istenilen metal yapıya kendisinden daha negatif potansiyelde metal (anot) bağlanarak bir galvanik pil oluşturulur. Böylece metal yapı katot haline getirilir. Galvanik anotlar kendiliklerinden çözünerek aynen bir pil gibi akım üretirler. Anodun çözünmesi sonucu açığa çıkan elektronlar, dış bağlantıdan katoda (korunan metal yapı) taşınarak katodik reaksiyon için gerekli olan elektronları sağlar. Galvanik anotlar koruma sırasında belirli hızlarla çözünerek ağırlıklarını kaybederler. Bunları uygun zaman aralıklarıyla yenileyerek koruma işlevine süreklilik kazandırılır.

Katodik koruma yönetmeliği, topraklama raporu yönetmeliği, elektrik iç tesisleri yönetmeliği, yıldırımdan korunma yönetmeliği

Bir önceki yazımız olan Kompanzasyonun Önemi başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

] }