Gebze Trafo

Halk arasında trafo olarak bilinen elektrik dağıtım ve iletimini sağlayan makinenin bilimsel adı transformatördür. Transformatörler, aynı demir aksan üzerinde yan yana duran iki bobinden ibarettir ve iki veya daha çok elektrik devresini birbirine bağlar. Trafolarda oluşan arızalar sonucu elektrik arızaları yaşanır ve bazı durumlarda tüm devrelerin kapanması gerekebilir.

Ülkemizde her il ve ilçede elektrik akımını sağlayan büyüklü küçüklü trafolar bulunur. Trafoların rutin bakımları yapılmadığında arıza oluşumu kaçınılmaz olmaktadır. Ancak son dönemde transformatör alanında ülkemizde başarılı çalışmalara imza atılmış, Gebze trafo bu alanda medyaya konu olmuş ve Gebze’deki alanın kaliteli bir yapıya sahip oluşuyla yurtdışı firmalarının yan tesisleri olarak hizmet vermeye başlaması için çalışmalar sürmektedir.

Trafoların Çalışma Prensibi

Elektrik enerjisinin farklı bölgelere iletimi sırasında hatlarda güç kaybedilmesi ve geriliminde düşme olur. Bu durumu en az seviyeye indirmek için gücün sabit tutulması, gerilimin ise yükseltilmesi gerekir. Bu işlem ile akım düşürülmüş olacaktır. Bu sayede iletkenlerin kesitleri küçülecek, kayıpları azalacak ve işlemler neticesinde iletim maliyeti de düşecektir. Kısaca açıklamak gerekirse transformatörler; yapılan elektrik devresindeki voltajı veya akımı azaltmak veya artırmak için kullanılır. Genel anlamda tüm trafolardaki mantık aynıdır. Her trafoda amaç, tasarrufu ve verimli çalışmayı hedef alması gibi Gebze trafo da bu amaç geçerli olmaktadır.

Gebze Trafo

Trafoların Yapısı

Trafolar, bir kutunun içine yerleştirilir ve bu kutuların içi yağ doludur. Yağ kullanmadaki amaç ise nemin güç akımında sorun yaratacak olması ve trafo bobinlerini dış etkilerden korumaktır. Bu korunak Gebze trafo sisteminde de kullanılmaktadır.

Bu önlemin alınmaması trafolarda sürekli arıza oluşumuna sebep olduğundan kullanılan bu yağ ile trafolarda sürekli yalıtım sağlanmaktadır. Bu işlemin yapılmaması maliyeti artırırken, dengeli elektrik dağıtımı da yapılamamış olacaktır.

Trafo Merkezleri

Trafoların bir kısmı şehir merkezleri veya ilçe merkezlerinde kurulur. Bu trafolar elektriği yalnızca ileten ve arıza oluşumunda müdahale edilen trafolardır. Ancak ana trafo santralleri güvenlik gerekçesiyle yerleşim merkezlerinden uzakta veya taşınma güçlüğü sebebiyle enerji kaynakla­rına yakın yerlerde kurulur. Trafo merkezlerinde yoğun olan güç, potansiyel tüketiciye ulaştırılırken azaltılır.

Bir önceki yazımız olan Gebze Elektrik Ölçümü başlıklı makalemizde Elektrik ölçümleri, Elektrik Ölçümü Çeşitleri ve Gebze Elektrik Ölçümü hakkında bilgiler verilmektedir.