Topraklama Ölçüm Raporunu Kimler Verir?

Topraklama, elektrik ile çalışan çeşitli aletlerin elektrik kaçağına karşı alınan basit ama etkili bir yöntemdir. İnsanlar için hayati öneme sahip olan topraklama, iletken bir cihazla kaçak olan elektriğin toprağa verilmesini sağlar. Böylece topraklama hem insan hayatını tehlikeye atmaktan korur, hem de kullanılan elektrikli cihazların kullanım ömrünü artırır.

Topraklamanın ihmali, insan hayatını tehlikeye attığı için elektrikli cihazların kullanımına olanak sağlayan her yerde aslında bir zorunluluktur ve kanunlarla da sabitlenmiştir. Ve binalarda, yüksek gerilim hatlarında, iş yerlerinde topraklama zorunluluk haline gelmiştir. Fakat topraklama denetlemesinin yapılması ve topraklama ölçüm raporu hazırlaması ihmal edilmektedir.

Topraklama Ölçüm Raporunu Kimler Verir?

Prizlerde Topraklama Nasıl Olur?

Prizlere giden kablolarda nötr ve faz olmaz üzere iki çeşit akım bulunur ve bu kablolar elektrik akımının olmasına, elektrikli cihazların çalıştırılmasına yeterlidir. Fakat bu prizlerin kullanımında güvenliğin sağlanması için üçüncü bir kablo olan topraklama kablosu olmalıdır. Duvarlarımıza monte edilmiş prizlerde bulunan iki delikten birisi faz diğeri ise nötr kablolardır. Bu iki delikli prizlerde anlaşıldığı üzere topraklama kablosu bulunmamaktadır ve ciddi anlamda risk teşkil etmektedir. Lakin topraklı olan prizlerde bu iki deliğe ek olarak prizlerin dış kısımlarında iki ince metal çıkıntı mevcuttur.

Bu metal çıkıntılar bina çevresindeki topraklara yerleştirilerek bakır çubuk ya da levha ile topraklama kablosuna bağlanır. Bu metal çıkıntılar zamanla aşınmakta ve çökmektedir. Böyle durumlarda topraklama görevini yapamamaktadır. Bu durumlarda prizlerin kontrolü sağlanarak topraklama ölçüm raporu hazırlanmalıdır. Ayrıca bir diğer alternatif ise UPS prizleridir. UPS prizlerinde nötr ve faz deliğinin üst kısmında metal bir çubuk mevcuttur. Bu metal çubuk topraklama hattında sorun olup olmadığı hakkında bize fikir verebilir.

Topraklama Çeşitleri Nelerdir?

Amacına göre topraklama çeşitleri değişmektedir ve bunlar üç gurupta toplanmaktadır.

  1. Koruma topraklaması: Elektrik akımlarının geçtiği aktif bölgelerin yanında akım geçmeyen pasifize bölümlerde elektrik kaçağı riskine karşı tehlikeli kısımların topraklanmasıdır. Örneğin; yürüyen merdivenler, tanklar gibi.
  2. İşletme topraklaması: İşletmelerdeki elektrik akımının her ülkenin kendi belirlediği değerler aradığında olması için yapılan topraklama çeşididir.
  3. Fonksiyon topraklaması: Yıldırım düşmesine karşı koruma gibi belirli bir amaca yönelik olarak yapılan topraklamadır.

Topraklama Ölçüm Raporu Nedir?

Mevcut olan topraklamanın uygunluğu yetki sahibi kişilerce kontrol edilerek bir rapor düzenlenir. Bu rapora topraklama ölçüm raporu denmektedir. Öncelikle ağır sanayinin makinelerinin kullanıldığı yerlerde, fabrikalarda ve paratonerlerin kullanıldığı bölgelerde topraklama ölçüm raporu daha da hassasiyet gerektirmektedir.

Topraklama Ölçüm Raporunu Kimler Verir?

Topraklama Raporunu Vermeye Yetkili Olan Kişiler Kimlerdir?

Topraklama raporu oldukça önemlidir. Ölçüm ve kontrolleri mesleki yeterlilik gerektirmektedir ve bu nedenle alanında uzman olan elektrik mühendisleri tarafından yapılmalıdır. Mühendislerin topraklama ölçüm raporu verebilmesi için elektrik mühendisleri odası tarafından yasal mevzuata uygun olarak gerekli izinleri almış olması gerekmektedir.

Topraklama Ölümünde Ücretler Nasıl Belirleniyor?

Yüksek gerilim hattından, binalara kadar topraklama ölçüm raporu fiyatı yapılan çalışmalara göre değişmektedir.

Topraklama Ölçüm Süreleri Ne Sıklıkla Yapılmalıdır?

Topraklama bakımının süreleri değişkenlik gösterir. Enerji üretim, dağıtım ve iletimini yapan kurumlar için topraklama ölçümü iki yılda bir yapılmalıdır. Enerji dağıtım ve nakil hatları topraklama ölçümünü beş yılda bir yaptırmalıdır.

Sanayi işletmelerinde ve alışveriş merkezlerinde topraklama direnç muayenesi ve topraklama bakımı yılda bir kez yapılmalıdır. Topraklama muayenesi, kontrolü ve ölçümü ise 2 yılda bir yaptırılmalıdır. Ayrıca işletmesi sabit olmayan yani mobil hizmet veren tesislerin topraklama bakımları ise altı ayda bir yenilenmelidir. Hal böyle olunca topraklama ölçüm raporu fiyatı ise değişkenlik göstermektedir.

Bir önceki yazımız olan Reaktif Ceza Hesaplama başlıklı makalemizde endükatif reaktif, Reaktif Ceza Hesaplama ve reaktif ceza nedir hakkında bilgiler verilmektedir.