0216 606 45 15 0555 650 94 45
Gebze Kompanzasyon

Gebze Kompanzasyon

Gebze Kompanzasyon

İşletmelerde elektrik sistemlerinin kullanılabilmesi için kullanılan elektrik panosu üzerinden geçen elektrik akımlarının aktif ve reaktiflerinin dengelenmesi için kompanzasyon panosu sistemi kurulur. Elektrik akımında sürekli gerilim ve akım şiddeti değiştiği için kompanzasyon panosuna ihtiyaç duyulur. Gebze kompanzasyon sistemlerinin kurulmasında reaktif gücü en alt seviyede tutmaya ve elektrik enerjisinin verimli olarak kullanılması amaçlanmaktadır. Kompanzasyon panolarının kurulumu deneyimli ve profesyonel ekipler tarafından kurulmalıdır. Düzenli bir şekilde kurulmuş olan panonun kurulum sonrası bakımı da kolay olacaktır.

Harmonik Kompanzasyon

Harmonit kompanzasyonlar, harmonik akım artışını önlemek ve kondansatörlerin daha uzun süre kullanılmasını sağlamak için kurulan bir sistemdir. Harmonik kompanzasyon sistemleri sayesinde bakım masraflarını azaltabilir, fazla enerji kullanılmasını azaltabilir, istenmeyen durumların ortaya çıkarak üretimin durmasına neden olacak sebepleri ortadan kaldırır. Gebze kompanzasyon tüm sistem kurulumlarını yaparak işletmenin verimliliğini artırmaktadır. Sistemin kurulabilmesi için, proje çizimi, pano montajı, planlamaların yapılması, sistemin aktifleştirilmesi ve kurulum sonrası periyodik bakımlarının yapılması profesyonel olarak ekipler tarafından yapılmalıdır. İyi kurulmuş bir sistem enerji verimliliğini artıracak ve elektrik tesisatlarının ömrünü uzatacaktır.

Gebze Kompanzasyon

Periyodik Takiplerin Yapılması

İşletmelerde kurulu bulunan elektrik panoları ve kompanzasyon sistemlerinin bakımlarının takip edilmesi, yaşanabilecek arızaların önüne geçecek ve tesisatın uzun süre kullanımını sağlayacaktır. Gebze kompanzasyon tüm sistem bakımları için periyodik olarak bakım hizmeti vermektedir. Sistemlerin reaktif değerlerin kontrol edilmesi ve belirli bir seviyede tutulması cezalı işlemlerin oluşmasını önleyecektir.

Kompanzasyon Panosu Bakımları

Dünyada elektriğe olan ihtiyaç sürekli olarak artmaktadır. Bunun için kullanılan elektrik enerjisindeki kayıpları en aza indirmek gerekir. İşletmelere kurulacak olan pano sistemleri ile elektrik enerjisinin verimli kullanılmasını sağlamak için aktif reaktif güç değerlerinin oldukça düşük seviyede tutulması önemlidir. Enerjinin verimli kullanılmasının ön önemli aşaması kompanzasyon pano bakımlarının düzenli olarak yapılması gerekir.

Kompanzasyon panoları işletmelerde kullanılan elektrik enerji oranını azaltacak ve elektrik faturalarında büyük tasarruf ile maddi kazanç sağlayacaksınız. Kompanzasyon panoları devamlı olarak kontrol edilerek, verimliliği test edilmelidir. Yapılacak kontrollerde, sigortaların sağlamlığı, amper ölçümleri, kullanılan elektrik yüküne akım trafo testlerinin yapılması gerekir.

 

Devamını Oku
Gebze Kompanzasyon Bakımı

Gebze Kompanzasyon Bakımı

Gebze Kompanzasyon Bakımı

Evlerde ve işletmelerde elektrik enerjisine olan ihtiyaç sürekli artmaktadır. Bununla birlikte elektrik enerjisini en verimli nasıl kullanılabilir yöntemleri araştırılmaktadır. Elektrik enerjisinin kullanımında kayıpları en aza indirmek ve verimliliği artırmak için kompanzasyon panosu kurulumları yapılır. Gebze kompanzasyon bakımı yapılarak sigorta ve iletken kontrolleri testleri yapılır. Kompanzasyon panosu, elektrik şebekelerinden yer alan, elektrik motorları, aydınlatma gereçleri, transformatörlerin reaktif güç dengelenmesi için yapılması zorunlu bir sistemdir.

Kompanzasyon Yöntemleri

Gebze kompanzasyon bakımı öncesinde, panoya gelecek olan elektrik yükünün enerji gücü belirlenmelidir. İşletme durumuna ve ihtiyaç duyumuna göre hesaplamalar yapılır ve uygun ekipmanlar kullanılarak sistem kurulumu yapılır. İşletmelerde enerji verimliliği artırılabilmesi için kurulan kompanzasyon panosu yetersiz geldiği durumlarda, kompanzasyon yöntemleri olarak, besleme şebekesinin kısa devre gücünü artırma yöntemi tercih edilir ve sabit batarya kullanılır. Şönt kondansatörler mekanik tarzda anahtar yapılarak kullanılır. Kompanzasyon verimliliğin artırmak için çeşitli yöntemler kullanılabilir.

Gebze Kompanzasyon Bakımı

Bakımın Yapılması

Elektrik enerjisinin üretim tesisinden işletme ve son kullanıcıya kadar transfer aşamasında kaybı en aza indirebilmek için kompanzasyon sistemi kullanılır. Gebze kompanzasyon bakımı yapılarak sistem üzerinde oluşabilecek olan aksaklıkların giderilmesi sağlanmaktadır. İşletmelerde ve binalarda elektrik ile çalışan tüm sistemlerin çalışmasını aktif enerji güç sağlamaktadır. İhtiyaç duyulan enerji miktarının kullanılması fazla olan enerjinin kontrol altında tutulması verimlilik ve tasarruf açısından önemlidir. Kompanzasyon panosu sayesinde kullanılmayan ve açığa çıkan enerjiyi en aza indirerek işe yaramayan enerji miktarını azaltılır.

Periyodik Bakımlar

Sanayi alanlarında enerji kaynaklarının düzenli olabilmesi için kompanzasyon bakımı olmazsa olmaz yapılması gereken işlemlerden birisidir. Kompanzasyon bakım sırasında enerji transferinin yapıldığı, kontrollerin sağlandığı tüm sistem ayrıntılı olarak gözden geçirilir. Bakımlar periyodik ve düzenli olarak yapılmadığı zaman elektrik enerjisinin kullanılmasında çeşitli aksaklıkların yaşanması kaçınılmaz olacaktır.

Düzenli bakım olmadığı zaman kompanzasyon panosunda oluşabilecek arızalar, işletmelerde üretimin durmasına neden olabilecektir. Bu tür olumsuzlukların yaşanmaması için her işletme tesislerinde kurulu bulunan kompanzasyon pano ve diğer elektrik panolarının bakımı önem taşımaktadır. Elektrik enerjisi olmadığı zaman sanayi sektöründe hiçbir işlem yapılamayacağı için enerji ihtiyacının düzenli karşılanması için kompanzasyon ön plana çıkmaktadır.

 

Devamını Oku
Kompanzasyon Panosu Yapımı

Kompanzasyon Panosu Yapımı

Kompanzasyon Panosu Yapımı

Elektrik enerjisini en verimli biçimde kullanmak, enerjinin devamlılığı ve kalitesi için çok önemlidir. Elektrik enerjisini en verimli şekilde kullanmak da kompanzasyon ile mümkündür. Bu yazımızda kompanzasyon pano, (daha&helliip;)

Devamını Oku