İstanbul Paratoner Kontrolü

Yüksek binalar, sivri uçlu yapılar (minare, TV vericileri vb.), askeri birlikler, hastaneler, stadyum gibi yapılar ile patlayıcı ve parlayıcı özellikte madde üretimi yapan tesisler, bu ürünlerin depolandığı alanlar yıldırım olaylarına karşı korunmak zorundadır. Yapılan yasal düzenlemeler ile bu özellikteki yapılara yıldırımdan korunmak için paratoner sisteminin kurulması zorunlu tutulmuştur. Paratoner sistemleri kurulduktan sonra kontrolünün yapılması daha önemlidir. İstanbul paratoner kontrolü istenilen verimliliğin ve güvenliğin sağlanabilmesi için yılda en az bir defa yetkili kişiler tarafından yapılması gerektiği yönetmeliklerle belirlenmiştir.

(daha&helliip;)

Devamını Oku