0216 606 45 15 0555 650 94 45
Sakarya Paratoner Kurulumu Montajı

Sakarya Paratoner Kurulumu Montajı

Sakarya Paratoner Kurulumu Montajı

Paratoner sistemleri bilindiği üzere genellikle avmlerin, hastanelerin, çok katlı binaların ya da sanayi tesislerinin en yüksek, zirve olarak nitelendirilebilecek noktalarına kurulur. Bu sistemler insanların güvenliğini sağlayan yıldırımdan koruyan sistemler olması nedeniyle Sakarya paratoner kurulumu montajı aşaması oldukça önem arz eden bir durumdur.

(daha&helliip;)

Devamını Oku
Kocaeli Paratoner Malzemeleri

Kocaeli Paratoner Malzemeleri

Kocaeli Paratoner Malzemeleri

Paratonerler genellikle yüksek katlı binaların, iş yerlerinin ya da sanayi alanlarının en yüksek kısmına yerleştirilerek binaların ve insanların güvenliğini sağlayan teknik malzemeler bütünüdür. Paratonerler kurulmadan önce proje aşamasına gidilir. Bu proje netleştikten Kocaeli paratoner malzemeleri satışı yapan firmalar ile işbirliği içerisinde gerekli malzemeler temin edilir. Firmalar paratoner kurulumu ve montajı için gerekli olan iletken çubukları, indirme kroşesini, test klemensini ve yakalama çubuklarının hepsini gerekli olduğu sürece temin ederler. Tüm malzemelerin uygun şartlarda birleştirilmesi esasına dayanan paratonerler oldukça güvenli cihazlardır.

(daha&helliip;)

Devamını Oku
İstanbul Paratoner Firmaları

İstanbul Paratoner Firmaları

İstanbul Paratoner Firmaları

Yıldırımlardan korunmak için uygulanan paratonerler güvenilir firmalar tarafından kurulmalıdır. İstanbul paratoner firmaları içinden en güvenilir ve devletin koyduğu paratoner yönetmeliği özelliklerini taşıyan, paratoner kurulumuna yetkin firmalardır. Bu firmalarda çalışan personeller bu konuda eğitim görmüş elektrik mühendisleri, iş güvenliği personelleri ve teknik personellerdir. Paratoner kurulumu, montajı ve bakımının kesinlikle lisanslı firmalar tarafından yapılması son derece hayati önem taşımaktadır. Aksi takdirde ciddi problemler yaşanabilir.

(daha&helliip;)

Devamını Oku
İstanbul Paratoner

İstanbul Paratoner

İstanbul Paratoner

Paratoner, havada oluşan elektrik yükünün can ve mal güvenliğini tehlikeye sokmadan toprağa iletilmesini sağlamaktadır. Yağmurlu havalarda sıklıkla gördüğümüz şimşek olaylarında, bulutların yeryüzüne yakın ve paralel olduğu durumlarda kendi aralarında elektron alışverişi yaparken ortaya çıkan yüksek enerji akımı yıldırımı oluşturmaktadır.

(daha&helliip;)

Devamını Oku
Gebze Paratoner Kontrolü

Gebze Paratoner Kontrolü

Gebze Paratoner Kontrolü

Bulunulan coğrafi bölgenin yapısına ve fazla yağış alan bölgelerde rüzgarın etkisi ile yıldırım düşme ihtimali yüksek olmaktadır. Yıldırım düşen yerlerde bulunan tüm canlı ve mallara büyük zarar vermektedir. Bu zararın önüne geçebilmek için yerleşim yerlerinde, büyük binalar, sivri yapılar, minare, anten, TV vericileri gibi yapılar üzerine paratoner takılarak topraklama sistemi kurulumu yapılır.

(daha&helliip;)

Devamını Oku
Gebze Paratoner

Gebze Paratoner

Gebze Paratoner

Bulutların birbiriyle çarpışması ve sürtüşmesi sonucunda elektron boşalması meydana gelir. Bunun sonucunda da yıldırım düşmesi tehlikesi oluşmaktadır. Şimşek ya da diğer adıyla yıldırım düşmesi özellikle yerleşim mekanlarında can ve mal kayıplarına neden olur. Fakat alınacak Gebze paratoner hizmeti sayesinde insan ve hayvanlara gelebilecek tüm zararlar kolaylıkla engellenebilmektedir.

Paratoner

Yıldırımsavar olarak da isimlendirilen paratoner, yıldırım düşmesine engel olan topraklama sistemidir. Standart elektrik tesisatlarında bulunan topraklamanın çok daha büyük ve geliştirilmiş şekli olarak düşünülebilmektedir. Çünkü fikir olarak topraklama ve paratonerin yaptığı iş aynıdır. Sadece paratonerler çok daha büyük alanlardaki yıldırım gücünü toprağa çekmeye yaramaktadır.

Paratonerin tüm çeşitleri bulutlarda meydana gelen çarpışmanın etkisiyle görülen yıldırımı sorunsuz şekilde toprağa çekmek amacıyla kullanılmaktadır. Bu sayede insanlar, hayvanlar ve yapılmış olan binaları yıldırımın zararlı etkilerinden korumak mümkün olmaktadır. Özellikle de yerleşim yerlerinde gerekli sayıda paratoner bulunması gerekmektedir.

Paratoner kurulumu, uzman kişiler tarafından gerçekleştirilmelidir. Kurulumu yapan kişilerin topraklama da ve elektrik tesisatı konusunda bilgi sahibi olması gerekir. Düzenli şekilde kurulum hizmeti veren Gebze paratoner sayesinde meydana gelen yıldırımın insan, hayvan ve binalara zarar vermesi rahatlıkla engellenebilir.

Gebze Paratoner

Çalışma Prensibi

Paratonerler uzun boru şeklindedir ve gökyüzüne doğru uzatılarak kurulmaktadır. Uzatılan bu borunun içinde iletken tel yer alır. Paratonerin içerisinde bulunan iletken telin uç kısmındaki iyonlar yıldırım düşmesi sırasında üretilen elektrik akımını yakalayarak iletken tele ulaştırmaktadır. Elektrik akımının ulaştığı iletken tel ise bu akımı direkt toprağa aktararak çevreye zarar vermesini engellemektedir. Toprağın iletken özelliği bulunmadığından gönderilen elektrik akımını nötrlemektedir. Bu sayede bulutlarda meydana gelen sürtünme sonucu ortaya çıkan yıldırım tehlikesi çevreye ve insanlara hiçbir zarar vermeden engellenmektedir.

Kurulumu

Yıldırımsavar kurulum işlemlerinin alanında uzman ve profesyonel Gebze paratoner tarafından gerçekleştirilmesi gerekir. Çünkü paratonerin kurulumunun doğru şekilde yapılması koruma etkinliğini arttırmaktadır. Kurulum yapılırken akım yönü doğru şekilde tespit edilmeli ve topraklama sistemi de olması gerektiği gibi yerleştirilmelidir. Kullanılacak paratonerin çeşidi kurulum yapılacak alanın özelliklerine bağlı olarak seçilmelidir. Güvenlik sistemi doğru şekilde detaylandırılmış ve düzenli şekilde bakımları yapılan paratonerler kuruldukları alanın güvenliğini doğru şekilde sağlamaktadır.

Devamını Oku
Gebze Paratoner Ölçümü

Gebze Paratoner Ölçümü

Gebze Paratoner Ölçümü

Halk arasında yıldırımsavar olarak bilinen paratonerler yıldırım düşmelerini engellemek amacıyla kurulan bir sistemdir. Paratonerler yüksek binaları ve sanayi alanlarını yıldırım düşmesinden korumak amacıyla en kısa yoldan toprağa bağlanan demir çubuklardır. Paratoner uygulaması ile binaların ve iş yerlerinin en yüksek noktalarına aletler konur. Topraklama sistemi ile demir iletken çubuğa çarpan yıldırım etkisiz hale gelir.

Özelliklerine ve etki mekanizmalarına göre paratonerler dörde ayrılır. Ancak hepsinin ortak noktası çeşitli işleyiş biçimlerine göre bulutlardan çıkan elektrik akımını güvenli bir biçimde toprağa salmaktır. İnsan hayatını ciddi olarak etkileyebilecek yıldırım düşmelerini engelleyen Gebze paratoner ölçümü son derece önemli bir işlemdir.

Paratoner Kurulumu Nasıl Yapılır?

Öncelikle paratoner kurulumu mutlaka profesyonel bir ekip tarafından yapılmalıdır. Akım yönünün belirlenerek doğru bir topraklama mekanizmasının kurulması ile yıldırımın verebileceği pek çok tehlike bertaraf edilir. Can ve mal güvenliği için oldukça önemli olan paratoner ölçüm fiyatları oldukça uygundur.

Paratoner Ölçümü Nasıl Yapılır?

Paratonerlerin Çalışma Mekanizması

Paratonerler binaların en yüksek kısmına uygulanarak hem binaları hem de insanları ve hayvanları korumayı amaçlamaktadır. Uygulaması basit gibi görünse de uzmanlık gerektiren bir kurulum yapılmalıdır. Profesyonel bir el tarafından kurulumun yapılması ile ciddi bir güvenlik önlemi alınmış olur. Paratoner uygulamasında uzun bir borunun içerisinden iletken bir tel bulunur. Bu iletken tel borunun içerisinden gökyüzüne doğru uzatılır. Böylece bulutlardan çıkan elektrik akımını iletken telin ucunda bulunan iyonlar yakalar ve toprağa verir. Hiçbir iletkenliği olmayan toprak bu akımı nötürler. Gebze paratoner ölçümü, düzenli periyotlarla yapılmalıdır.

Paratoner Ölçümü Nasıl Yapılır?

Paratoner çeşitlerinin bakımlarının düzenli olarak yapılması çok önemli bir konudur. Paratoner ölçümünün en az yılda bir kez yapılması kanunlarla belirlenmiştir. Kanunlar kapsamında akredite edilmiş kuruluşlar tarafında kurulumu yapılan paratonerler yine akredite olan firmalar tarafından kontrol ve bakımları yapılmalıdır. Gebze paratoner ölçümü yapan kuruluşların bu hizmeti verebileceğine dair lisansları bulunmaktadır. Topraklama ölçümünde yer seviyesinin üstündeki direnç değeri ölçülür. Bu değer her zaman 10 Ohm olarak ölçülmelidir. Paratoner ölçümünün en ideal değeri budur. Ölçüm değerlerinin yüksek çıkması halinde topraklama çubuklarının sayısı artırılmalıdır.

Devamını Oku

Paratoner Tesisat Montajı

Ülkemiz, yıllın belli dönemlerinde kuvvetli yağmur ve güçlü rüzgar etkisi altına girerek yıldırımlara maruz kalabilmektedir. Bu zaman diliminde yıldırımların etkisiyle çeşitli can ve mal kayıpları yaşanmaktadır. Bilindiği üzere şehirler, (daha&helliip;)

Devamını Oku