0216 606 45 15 0555 650 94 45
Gebze Paratoner Bakımı

Gebze Paratoner Bakımı

Gebze Paratoner Bakımı

Ülkemizin tüm bölgeleri mevsimsel yağışlar aldığı için yıldırım düşme olaylarının görülme ihtimali yüksektir. Yıldırım düşmelerine karşı korunabilmek için kamu binaları ile yüksek yapılı binalar üzerine çeşitli paratonerlerin takılması zorunludur. Paratoner bulunması zorunlu olan binalar projelerini ilgili kurumlara sunmadıkları müddetçe binaya kullanım izni verilmemektedir.

(daha&helliip;)

Devamını Oku
Gebze Topraklama Ölçümü

Gebze Topraklama Ölçümü

Gebze Topraklama Ölçümü

Topraklama sistemleri elektrik enerjisinin kullanıldığı tüm binalara yapılmak zorundadır. Yüksek akım değeri ile gelen elektrik enerjisi, kullanılan cihazlarda elektrik kaçağı olduğunda hem cihazın bozulmasına hem de kullanıcı kişinin can güvenliğinin tehlikeye girmesine neden olacaktır. Oluşabilecek elektrik kaçağı durumlarının önlenebilmesi, kaçak nedeniyle ortaya çıkan elektriğin zarar vermemesi için topraklama şarttır.

Topraklama yapıldığında kaçak olan elektrik akımı, iletkenler ile toprağa aktarılacak ve sıfırlanarak zarar vermesi önlenecektir. Gebze topraklama ölçümü yapılırken, bina duvarının en az 1 metre açığında bulunan toprak alan seçiliyor. Bu alanlarda direnci en düşük olan toprak alanı seçilerek topraklama iletkenleri bu bölümü gömülüyor.

Topraklama Ölçümü Nedir? Nasıl Olmalı?

Topraklama Nasıl Yapılır?

Topraklama, binada bulunan tüm elektrik sistemlerinin kullanıldığı makine ve cihazların metal aksamlarından iletken bir tel ile bağlantı yapılarak, bu iletken telin toprak ile buluşturulması şeklinde yapılmaktadır. Topraklama yapabilmek için önce toprak direncinin ölçülmesi gerekir. Gebze topraklama ölçümü için megaohmmetre cihazı halk arasında meger cihazı ile ölçüm yapılır. belirlenen alan 1 metre derinliğinde çukur açılır ve binadan gelen topraklama iletken telleri, bu alana gömülecek olan topraklama iletken levhalarına sıkıca bağlanır. Daha sonra levhaların üzeri toprak ile örtülerek iyice sıkıştırılır. Binada oluşacak olan elektrik kaçağı bu iletkenler üzerinden toprağa aktırılır ve zarar vermesi önlenmiş olur.

Paratoner

Yüksek yapılı binalar, kamu kurumları, hastaneler, askeri birlikler, televizyon vericileri, anten gibi yüksek ve sivri yapılar, yıldırım düşmesine karşı korunmak için paratoner sistemi kurulur. Paratoner, binanın en yüksek yerine monte edilir ve uygun kalınlıkta dışı yalıtımlı bir iletken tel bağlantısıyla toprakla buluşturulur. Yıldırım olaylarında yüksek akım geleceği için binada bulunan tüm canlı ve mallara zarar vermemesi için paratoner sisteminin mutlaka kurulması gerekir. Gebze topraklama ölçümü yapılarak bina çevresindeki toprak direnci en düşük olan alan tespit edilir.

Topraklama Neden Yapılır?

Topraklama, iletken tellere gelen elektrik akımının toprağa iletilmesi ve akım gücünün sıfırlanması için yapılır. Yapılmasındaki amaç ise yıldırım düşmesi veya bina içerisindeki herhangi bir nedenden dolayı elektrik kaçağı meydana geldiğinde canlılara ve cihazlara zarar vermesini önlemektir.

Devamını Oku
Gebze Elektrik Ölçümü ve Raporu

Gebze Elektrik Ölçümü ve Raporu

Gebze Elektrik Ölçümü ve Raporu

Elektrik enerjisinin kullanıldığı tüm alanlarda elektrik sisteminde oluşabilecek kaçakları önlemek ve kaçak nedeniyle meydana çıkan elektriğin güvenli bir şekilde toprağa aktarılabilmesi için gerekli ölçümlerin yapılması gerekiyor. Gebze elektrik ölçümü ve raporu, elektrik mühendisleri odasına kayıtlı bulunan elektrik mühendisleri ya da elektrik – elektronik mühendisleri tarafından yapılmaktadır. Tesisata bağlı tüm elektrikle çalışan cihazların zarar görmemeleri ve bu cihazlara dokunan canlıların zarar görmemesi için konut ve işletmelerde topraklama yapılması zorunludur. Yapılacak olan topraklama sistemi güvenli çalışma ortamı oluşturacaktır.

Ölçüm Ne Zaman Yapılır?

Elektrik enerjisinin kullanıldığı her yerde can ve mal güvenliği için topraklama bir zorunluluktur. Topraklama sisteminin türüne göre ölçümler belirli aralıklarla yapılmalıdır. Gebze elektrik ölçümü ve raporu işletmelerde her yıl düzenli olarak yapılmaktadır. İşletmenin durumuna göre yılda en az bir defa ölçümlemenin yapılarak durumun raporlanması gereklidir. Ölçümlerin düzenli olarak yapılması arızaların oluşmasını önleyerek tüm güvenlik önlemlerinin alınmasını sağlayacaktır.

Gebze Elektrik Ölçümü ve Raporu

Ölçüm Cihazı

Topraklama sistemlerinde toprak direnci elektronik cihaz ile ölçülerek doğru değerlerin bulunması sağlanır. Gebze elektrik ölçümü ve raporu için meger cihazı kullanılıyor. Bu cihaz ile topraklama ölçümleri yapılıyor ve ölçüm sonrası elde edilen sonuçlar değerlendirilerek ölçüm raporu hazırlanıyor. Meger cihazı, topraklama için toprak yapısının uygun olup olmadığını, tesisatlar da kaçak olup olmadığını tespit ediyor. Elektrik ölçümlemesi yapılırken hata payının mümkün olduğu kadar düşük tutulması önemlidir. Bu cihaz ile ölçüm yapmadan önce cihazın tüm kalibrasyon ayarlarının yapılması gereklidir.

Ölçüm Yapmanın Faydaları

Topraklama ve elektrik ölçümlerinin genel amacı can ve mal güvenliğini en üst seviyede sağlayabilmektir. Topraklama sistemi kurulmadan önce toprak direnci ölçümleri yapılmalı ve toprak yapısı en uygun olan alana topraklama sistemi yapılmalıdır. Topraklama yapıldıktan sonra her yıl en az 1 defa düzenli olarak elektrik ölçümlerinin yaptırılması ve raporlanması gerekiyor. Elektrik tesisatlarında oluşacak bir arıza ve kaçak durumu büyük tehlikelere yol açacaktır. Gebze elektrik ölçümleri yetkili mühendisler tarafından yapılmakta ve bulunan tüm sonuçlar hazırlanacak olan rapora işlenerek rapor oluşturulmaktadır.

Devamını Oku