Gebze Trafo İşletme Sorumluluğu

Elektrik mühendisleri odasının ”Kuvvetli akım yönetmeliği” altında yer alan ve işletmelerinde yüksek gerilim kullanan ve trafo bulunduran elektrik aboneleri istemin düzenli çalışması, oluşan arızaların anlık müdahale ile onarılması için SMM belgeli elektrik mühendislerini bünyelerinde bulundurmalıdırlar. Gebze trafo işletme sorumluğu olarak da anılan mesleğin esas amacı tesislerin trafolarının periyodik kontrollerinin zamanında yapılmasını sağlamaktır.

İşletmeler EMO tarafından elektrik mühendislerine verilen yetki belgesine sahip kişileri bünyesinde bulundurmak zorundadırlar. Bünyesinde tam zamanlı sigortalı çalışan olarak mühendis bulunmayan işletmeler bu hizmeti serbest müşavir olarak anılan yetki belgeli mühendislerden de alabilirler. İşletmede bulunan trafo sorumlu mühendis üzerine kayıt ettirilmelidir ve düzenli bakımla çalışması sağlanmalıdır.

İşletme Sorumlusunun Faaliyetleri

Yetki belgeli mühendisler, yüksek gerilim olarak ifade edilen gerilimler altında çalışan trafoların bakım ve onarımını yapar. Literatürde 1000 V üstündeki gerilimler yüksek gerilim şeklinde ifade edilmektedir. Gebze trafo işletme sorumluğu çerçevesinde mühendis arıza olması halinde ilk müdahale eden kişi olmalıdır. Trafo merkezine sorumlunun izni olmadan kimse giremez ve arızaya müdahale edemez. Eğer işletmede manevracı ismiyle anılan yardımcı eleman varsa bu elemanın eğitimi ve yapacağı işlemlerin talimatlarından da yine SMM mühendisi sorumludur.

Gebze Trafo İşletme Sorumluluğu

SMM Mühendislerinin İşletme Bakım Faaliyetleri

Trafo işletme sorumlusu mühendisler, EMO tarafından yetkilendirilmektedirler. Sorumlular idaresini aldıkları trafo merkezlerinin her şeyinden sorumlulardır. Sistemin arıza vermeden düzenli çalışması için periyodik kontrollerini yapmak ve arıza esnasında müdahale etmek yetkilinin görevidir. Periyodik kontroller içinde ise trafo merkezinin ısı yoğunluğunun kontrol edilmesi, soğutma için kullanılan yağın seviyesinin kontrolü, sistemin akım ve gerilim trafolarının kontrolü, kesicilerin ve kablo başlıkları gibi ekipmanların kontrolü yer almaktadır. Gebze trafo işletme sorumluğu içinde yer alan bir diğer faaliyet ise işletme merkezinin düzenli işletilebilmesi için gereken ekipmanların kontrolü yer almaktadır. Bu ekipmanlar kontrol aletleri, ölçü aletleri, müdahale için kullanılan yüksek gerilim eldivenleri ve arıza esnasında yapılması gerekenleri içeren otların olduğu faaliyet planlarıdır.

İşletmede Trafo Sorumlusu Bulundurulmazsa Ne Olur?

Trafosu bulunan ve elektrik şirketlerinden elektrik temin eden işletmeler bünyelerinde ya da aldıkları hizmetler ile trafo sorumlusu bulundurmazlar ise eğer elektrik şirketi tarafından elektrik kesilebilir. Ayrıca alışma bakanlığının yaptığı rutin denetimlerde gerekli bakım belgeleri sunulmazsa bakanlık denetmeninin işletmeyi kapatma yetkisi bulunmaktadır.

Devamını Oku