Sakarya Topraklama Raporu

İş sağlığı ve güvenliği kapsamında elektrik enerjisinin kontrol altında tutulabilmesi için topraklama sistemi her zaman önem taşıyacaktır. Topraklamanın verimli olabilmesi için gerekli ölçümler yapılarak sistemin kurulumunun yapılması gerekir. Sakarya topraklama raporu Elektrik Tesislerinde Topraklama Yönetmeliğinde belirtilen kurallara göre hazırlanmaktadır. Raporun hazırlanabilmesi için, trafo pano testi, kaçak akım role testi, topraklama tesisat testi, paratoner testi, kablo kesit testi gibi tüm testlerin yapılması gerekir. Gerekli testler yapıldıktan sonra hazırlanacak olan topraklama raporuna göre sistem yenilemesi ve bakımı yapılır.

Sakarya Topraklama Raporu

Topraklama Ölçümleme Zamanları

Sakarya topraklama raporu hazırlamak için yetkili bulunan kişiler tarafından bina ve tesislerin durumlarına göre ölçüm ve raporlama periyodları farklı olmaktadır. Topraklama sisteminde kullanılan tüm dirençlerin ölçümleri ve muayenesi yılda 1 kez yapılmalıdır. İşletme sabit bir işletme ise tüm elektrik sistemleri için topraklama kontrolleri ve raporlanması 1 yıl arayla yapılmalıdır. İşletmeler yer değiştirebilen bir sisteme sahipse ya da kullanılan sistemler yer değiştirme özelliğine sahipse bunların topraklama ölçüm ve bakımları 6 ayda bir yapılmalıdır. Yapılan her ölçüm sonucunda, elde edilen değerlere göre topraklama raporu hazırlanır.

Neden Topraklama Raporu Hazırlanır?

İşletmeler, belediye işlemleri, itfaiye onayı, sigorta işlemleri, çeşitli standart belgelendirmeleri gibi işlemler için tesis topraklama sistemini yaptırmak ve bunu raporlamak zorundadır. Sakarya topraklama raporu için, topraklama ölçümü, tesisat kontrolü, pano topraklama ölçümleri, malzeme kontrolleri yapılmak zorundadır. Topraklama raporu olmayan işletmeler faaliyetlerine başlayamayacak, belediyelerden faaliyet izni alamayacak, sigorta şirketlerine iş yerlerini sigortalatamayacaktır. Hazırlanacak olan raporun yetkili kişiler tarafından ilgili yönetmeliklere uygun olarak yapılması önemlidir.

Sakarya Topraklama Raporu

Kimler Rapor Hazırlar?

Topraklama ölçümleri, topraklama raporu, elektrik tesisat kurulum ve ölçümleri, tüm tesisat kurulum ve ölçümleri mutlaka Elektrik Mühendisliği diplomasına sahip yetkili kişiler tarafından yapılması gerekir. Hazırlanacak olan topraklama raporunda, tüm ölçüm değerleri referans aralıkları ile birlikte gösterilir ve ölçümü yapan kişi tarafından imzalanır. Raporu imzalamaya yetkili kişiler ise Elektrik Mühendisleri Odasına kayıtlı olması ve mühendislik diplomasının bulunması istenmektedir. Raporda kişi diploma numarası ve oda kayıt numarası özel olarak belirtilir.

Bir önceki yazımız olan Kocaeli Elektrik Danışmanlık başlıklı makalemizde Elektrik Danışmanlığı Nedir, Elektrik Danışmanlık Alanları ve Kocaeli Elektrik Danışmanlık hakkında bilgiler verilmektedir.