Kael Endüktif Güç Kontrol Rölesi

Kompanzasyon işlemlerinde en ehemmiyetli aşama gücün belirlenmesidir. Elektrik tesisinden çekilen güç, yapılan işe göre endüktif ya da kapasitif olmaktadır. Sargılardan dolayı tesisler çoğunlukla endüktif güç çekerler. Endüktif ve kapasitif yükler hatlardan reaktif güç olarak geçerler. Tesislerde asıl işi yapan aktif güçtür. Ancak bazı aydınlatma sistemleri ve elektrik makinelerinin kullanımında, hatlardan reaktif güç de geçer. Herhangi bir işlevi olmayan bu yükler, genellikle boşa gider ve gereksiz enerji kullanımı meydana gelir. Kompanzasyon işlemi ile gereksiz kullanılan bu yüklerin dengelenmesi sağlanır.

Kompanzasyon Nedir?

Dağıtım hatlarından çekilen enerji, ilk etapta şebekede aşırı yüklenmeye sebep olur. Başlangıçta oluşan bu yüksek akımlar, endüktif reaktif gücü beraberinde taşır ve enerji kaybına yol açar. Akım-gerilim arasındaki faz oranı arttığı için, makinelerde çeşitli arızalanmalar oluşur. Kompanzasyon işlemi ile akım ve gerilim arasındaki yüksek faz oranı aşağı çekilir. Bu şekilde şebeke sistemlerinin neden olduğu endüktif güç dengelenmiş olur. Kompanzasyon işlemi yapmayan işletmeler, endüktif güç kullanım bedeli olarak ceza ödemek durumunda kalırlar.

Kael Endüktif Güç Kontrol Rölesi

Endüktif Ceza Nedir?

Elektrik faturalarında bulunan ve genellikle boş olan bazı kısımlar vardır. Bunlardan biri olan endüktif ceza kısmı, tesislerin endüktif reaktif güç kullanım bedeli olarak faturalara yansır. Elektrik devresinde üretim ve hizmet amaçlı çekilen güç, faz kayması sebebiyle reaktif yük olarak ortaya çıkar. Endüktif yük kaynaklı bu faz kayması, gerilimin akımdan geride kalmasına sebep olur. Kael endüktif güç kontrol rölesi, yükün sebep olduğu faz kaymasını aşağı seviyelere çekmesi için, elektrik devresine dâhil edilir.

Yük durumuna göre, kael endüktif güç kontrol rölesi anahtarlanma ayarı yapılır. Bu yöntem ile endüktif ceza ödemelerinin önüne geçilmiş olunur.

Kael Endüktif Güç Kontrol Rölesi

Kael endüktif güç kontrol rölesi, otomatik olarak kondansatörleri, çıkarma ve devreye alma işlevi olan elektronik bir cihazdır. Çıkış röle devre katları, gösterge ve kıyaslama ünitesi gibi parçalardan oluşur. Güç kontrol rölesi sistemdeki akım-gerilim faz farkını algılayarak bunu kondansatörlere iletir. Bu şekilde güç katsayısı düşürülür ve kondansatörler sıralı olarak devreye alınır.

Bir önceki yazımız olan Entes Endüktif Güç Kontrol Rölesi başlıklı makalemizde Endüktif Ceza Nedir, Entes Endüktif Güç Kontrol Rölesi ve kompanzasyon nedir hakkında bilgiler verilmektedir.