İstanbul Topraklama Ölçümü

Elektrik ile çalışan tüm cihazlarda oluşabilecek elektrik kaçağı sorununun yaşanmaması için önlem alma işine topraklama denir. İnsan hayatında önemli bir yere sahip olan topraklama işlemi, iletken bir madde vasıtasıyla kaçak elektriği toprağa yönlendirir. Böylelikle insanlar hayati tehlikelerden korunmuş ve kullanılan elektrikli cihazların kullanım süresi de arttırılmış olur.

Topraklama işleminin ihmal edilmesi, insan hayatını tehlikeye attığı için topraklama işlemi kanunlarla zorunlu kılınmıştır. Fakat maalesef topraklama denetimi ve ölçüm raporu aşamasında ihmaller söz konusu olabilmektedir.

İstanbul Topraklama Ölçümü

Topraklama Ölçümü Ne Şekilde Yapılır?

Topraklama ölçümü; toprak direncinin, EMO (Elektrik Mühendisleri Odası), TSE ve uluslararası kuruluşlar tarafından belirlenmiş direnç seviyesine uygun olup olmadığının tespit edilmesidir.

İstanbul içi topraklama ölçümlerini, alanında uzman elektrik elektronik mühendisleri ile Elektrik Tesisleri Topraklama yönetmeliğine göre yapmaktayız. Bu bağlamda; artık akım koruma düzen kontrolü, toprak özgül direnci ölçümü, elektrik tesisinin yalıtım direnci ölçümü, göz ile muayene, koruma iletkenleri ölçüm ve denetimi, topraklama direnci ölçümü gibi ölçüm ve denetimler yapılır ve topraklama ölçüm raporu sunulur.

Topraklama Ölçümü Raporu Sunumu

Topraklama ölçüm raporu; tesislerde topraklama olup olmadığı ve mevcut topraklama sisteminin uygunluğunun uzman kişi veya kişiler tarafından kontrollerinin yapılması ve bu konuda tutanak tutulması işlemine denir.

Elektrik Tesisleri Topraklama Yönetmelik gereği, elektrik tesis topraklama ölçümü, uygunluğun değerlendirilmesi ve rapor sunumu sadece EMO üyesi mühendisler tarafından yapılmaktadır.

İstanbul topraklama ölçümü, denetim ve raporlama işlemleri, uzman mühendisler tarafından talep ölçüsünde ihtiyaçlara cevap vermektedir. Aynı zamanda:

  • Makine topraklama ölçümleri
  • Paratoner topraklama ölçüm ve denetimleri
  • Tesis topraklama ölçümü ve denetimleri
  • Makine, zemin, ekipman ve topraklama ölçümleri
  • Temel topraklama ölçüm ve denetimleri
  • İç tesisat muayene raporu düzenleme hizmetleri de verilmektedir.

İstanbul Topraklama Ölçümü

Ölçüm Hangi Periyotlarda Yapılmalı?

Elektrik üretim ve dağıtım tesislerinde ölçüm periyodu 2 yılda bir iken enerji dağıtım hatlarında 5 yılda bir ölçüm yapılması gerekir.

Sanayi tesisleri için topraklamalara bağlı direnç ölçümü yılda bir iken diğer kontroller 2 yılda bir yapılmaktadır.

Ayrıca patlayıcı ve tehlikeli maddelerin kullanıldığı iş yerlerinde ve ıslak ortamlarda çalışılan yerlerde tesis muayene ve ölçüm periyodu 1 yılı geçmemelidir.

Bir önceki yazımız olan İstanbul Paratoner Ölçümü başlıklı makalemizde faraday kafesi, İstanbul Paratoner Ölçümü ve Paratoner Çeşitleri hakkında bilgiler verilmektedir.