İstanbul Paratoner Kontrolü

Yüksek binalar, sivri uçlu yapılar (minare, TV vericileri vb.), askeri birlikler, hastaneler, stadyum gibi yapılar ile patlayıcı ve parlayıcı özellikte madde üretimi yapan tesisler, bu ürünlerin depolandığı alanlar yıldırım olaylarına karşı korunmak zorundadır. Yapılan yasal düzenlemeler ile bu özellikteki yapılara yıldırımdan korunmak için paratoner sisteminin kurulması zorunlu tutulmuştur. Paratoner sistemleri kurulduktan sonra kontrolünün yapılması daha önemlidir. İstanbul paratoner kontrolü istenilen verimliliğin ve güvenliğin sağlanabilmesi için yılda en az bir defa yetkili kişiler tarafından yapılması gerektiği yönetmeliklerle belirlenmiştir.

İstanbul Paratoner Kontrolü

Paratoner Bakımı

Ülkemizin tüm bölgeleri coğrafi yapısından dolayı yıl içerisinde düzenli olarak yağışlar almaktadır. Bu nedenle kuvvetli yağış durumlarında yıldırım düşme olayları sıklıkla yaşanabilmektedir. Yerleşim yerlerinde, sanayi tesislerinde, yüksek binalarda can ve mal güvenliği için yıldırım düşmesi durumunda ortaya çıkan yüksek akımın zarar vermeden toprağa iletilmesi için paratoner sistemleri kullanılmalıdır. Paratoner binaların en üst kısmına yerleştirilir ve iletken tel aracılığı ile toprakla bağlantısı sağlanır. Paratoner cihazı etki alanı genişliğine göre bu alana düşebilecek olan yıldırımı kendisine çeker ve hiçbir yere zarar vermeden toprağa iletir. İstanbul paratoner kontrolü bu açıdan önemlidir. İletkenler arasında oluşabilecek bir kopukluk sistemin devre dışı kalmasına neden olacaktır.

Paratoner Bakımında Neler Yapılır?

İstanbul paratoner kontrolü işlemleri Elektrik Mühendisleri Odasına kayıtlı mühendis diplomasına sahip yetkili kişiler tarafından yapılmaktadır. Bakım işlemleri sırasında, paratoner başlığı kontrol edilir, paratoner yakalama ucunun sağlamlığı kontrol edilir. Direk yüksekliği ve sağlamlığı gözden geçirilir. İletkenlerin kesitleri ve bağlantı noktaları kontrol edilir. İletken izolasyonunda hasar olup olmadığı kontrol edilir. Sistemin doğru kurulup kurulmadığı ve çalışma durumu test edilir.

İstanbul Paratoner Kontrolü

Paratoner Topraklama Ölçümü

Yıldırımdan korunmak için en kaliteli paratoner cihazını kullanmış olsanız bile topraklama direnci ölçümü yapılmadıysa ve topraklama sistemi düzenli değilse verimlilik düşecektir. Topraklama direnci ölçümü için sistemin kurulacağı bina duvarının en az 1 metre açık alanındaki toprak alanlar üzerinde ölçümler yapılarak, topraklama sisteminin yerleştirileceği alanın tespit edilmesi gerekir. Yıldırım düşmesi olayında gelecek olan akım gücü çok yüksek olacağı için toprak direncinin sıfıra yakın olması istenmektedir.

 

Bir önceki yazımız olan İstanbul Paratoner Ölçümü başlıklı makalemizde faraday kafesi, İstanbul Paratoner Ölçümü ve Paratoner Çeşitleri hakkında bilgiler verilmektedir.