Eş Potansiyel Topraklama Barası

Büyük binalar ve işletmeler için yapılacak olan en iyi topraklama sisteminin eş potansiyel topraklama barası sistemidir. Eş potansiyel topraklama sisteminde binada bulunan tüm metal akşamların (kalorifer, paratoner, su boruları, asansör, ups vb.) potansiyel bara hep birlikte bağlanmasıdır. Bu yöntemle binanın her yerinde oluşabilecek gerilim farkları giderilmiş ve topraklama sistemleri ile güvenlik sağlanmış olmaktadır. Eş potansiyel topraklama barası yıldırım olaylarına dikkat edildiği gibi iç aşırı gerilim olaylarının da önlenmesi sağlanmış olacaktır. Topraklama sistemi standartlara uygun yapılmadığı zaman yıldırım gibi yüksek gerilim oluşturan durumlarda mevcut topraklama işe yaramayacak ve mal, can güvenliğini tehlikeye sokacaktır.

Eş Potansiyel Önemi

Elektriğin kullanıldığı tüm iş yerlerinde kullanılması zorunlu bir sistemdir. Hastane, okul, fabrika gibi tüm iş yerlerinde bulundurulması mal ve can güvenliği açısından önemlidir. İnsanlar çalışma alanlarında farkında olmadan, iki iletken arasında köprü durumuna gelirse can güvenliği büyük risk taşıyacaktır. Eş potansiyel topraklama barası kullanılan yerlerde bu risk olmayacak ve eş potansiyelin önemi ortaya çıkacaktır. Güvenlik için iletkenlik özelliği olan tüm tesisatlar bir iletken aracılığı ile birbiri ile irtibatlandırılır ve topraklama barasına bağlanarak, üzerilerinde oluşan elektrik gerilimlerinin toprağa verilmesini sağlayacaktır.

Eş Potansiyel Topraklama Barası

Eş Potansiyel Topraklama

Eş potansiyel topraklama barası nedir? Topraklama barası birden fazla sistem için yapılan topraklama iletkenlerinin bir noktada bulunan aparat üzerinde birleştirilerek toprağa bağlanmasıdır. Eş potansiyel topraklama barası yıldırım savar, elektrik tesisatı, kalorifer boruları dahil tüm sistemlerin iletkenler aracılığı ile topraklama barası üzerinde birleştirilmesidir. Topraklama sistemi ile insanların can güvenlikleri sağlanmış olmaktadır. Topraklama olmadığı durumlarda insanların kaçak elektrik nedeniyle büyük risk ile karşılaşabilecekleri bilinmektedir.

Koruma Topraklama

Elektrik sistemlerinin ve elektrikli cihazların aşırı akımlara karşı korunması için çeşitli iletken araçlar ile doğrudan toprağa bağlanmasıdır. Koruma topraklama sistemi, elektrikli jeneratörler ve motorların gövdelerinin metal kısımları, binalardaki iletken olan tüm kısımları, yüksek ve alçak gerilim hatlarının dışında bulunan kurşun kılıfları veya madeni zırhları, koruma telleri, topraklama iletkenleri ile direk olarak toprağa bağlanır ve en iyi güvenlik önlemi alınmış olur.

Yıldırıma Karşı Topraklama

Binaların yükseklikleri ve kullanılan yoğun elektrik akımları yıldırım düşme riskini artırmaktadır. Eş potansiyel topraklama barası sistemi kullanılarak, tüm elektrik kullanılan sistemlerin topraklaması en iyi şekilde yapılmaktadır. Yıldırım düşmesi durumunda gelen elektrik akımının çeşitli iletkenler ile anında toprağa iletilmesi ile cihazların güvenliği ve can güvenliği sağlanmış olmaktadır. Topraklama sistemi olmadığı zaman yüksek elektrik akımları ve kaçak elektrik akımları hem cihazlara zarar verecek hem de can güvenliği için yüksek risk oluşturacaktır.

Eş Potansiyel Topraklama Barası

Topraklama İşlerinde Kullanılan Terimler

Kaçak elektrik durumlarında veya elektrik gerilim durumlarında elektrik durumunun sıfırlandığı yer olarak kullanılan terim topraktır.

Nötr toprak ise topraklama alanından uzakta bulunan yeryüzü alanıdır.

Topraklama iletkeni, topraklama yapılmak istenilen cihazların veya tesisatın toprak ile bağlantısının sağlandığı iletkendir. Topraklama iletkenleri dayanıklı ve iletkenlik özelliği yüksek olan galvaniz topraklama iletkenleri olarak üretilmektedir.

Topraklama barası, birden fazla topraklama sisteminde kullanılan iletkenlerin birleştirilmesi ve birleştirildiği yere topraklama barası denilmektedir.

Topraklama tesisi ise tüm topraklama sistemi bağlantılarının topraklama alanında bulunan tüm metal parça ve topraklama iletkenlerinin genelidir.

Topraklayıcı, diğer adıyla topraklama elektrotu, toprağa gömülü olan geniş yüzeyli iletken özellikli parçalardır.

Topraklama, açık topraklama, dolaylı topraklama ve dolaysız topraklama olarak çeşitlendirilmektedir. Amaçlarına göre topraklama sistemleri ise işletme topraklaması, koruma topraklaması, fonksiyon topraklaması olarak karşımıza çıkmaktadır.

Bir önceki yazımız olan Aktif Paratoner Fiyatları başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

İçindekiler

] }