Entes Endüktif Güç Kontrol Rölesi

Kompanzasyon işleminin en önemli basamaklarından biri de gücün belirlenmesidir. Yapılacak işe göre, elektrik tesisinden endüktif veya kapasitif güç çekilir. Tesisler, sargılardan dolayı genellikle endüktif yük çekerler. Kapasitif veya endüktif yükler reaktif güç olarak geçer ve bu güçler çoğunlukla boşa giden yüklerdir. Esas iş yapan güç aktif güçtür. Fakat tesisler kullanılan bazı aletlerden dolayı reaktif güç de çekerler. Bu gereksiz güç kullanımının dengelenmesi için de kompanzasyon işlemi yapılır.

Kompanzasyon Nedir?

Enerji dağıtım hatlarından gelen enerji ile şebekeye aşırı yük biner ve endüktif reaktif yükün taşınması ile enerji kaybı yaşanır. Akım ve gerilim arasındaki faz oranı artar ve aşırı yüklenmeden dolayı çeşitli arızalanmalar meydana gelir. Kompanzasyon işlemi bu akım-gerilim arasındaki faz oranını aşağı çeker. Böylece şebeke sistemlerinin sebep olduğu endüktif reaktif güç dengelenir. Kompnzasyon işleminin yapılmadığı işletmelerde, gereksiz endüktif reaktif güç kullanımı sonucunda endüktif ceza ödemeleri faturaya yansıtılır.

Entes Endüktif Güç Kontrol Rölesi

Endüktif Ceza Nedir?

Faturalarda genellikle boş olan endüktif ceza kısmı vardır. Bu kısım tesislerin, endüktif reaktif yük çekimine bağlı olarak enerjinin boşa kullanımının bedelidir. Elektrik devresinde üretim ve hizmet için kullanılan yük, faz kaymasından dolayı reaktif güç olarak ortaya çıkar. Endüktif yükün sebep olduğu faz kayması sonucu, gerilim, akımdan geride kalır. Bobin etkisi ile yükün oluşturduğu faz kayması, Entes endüktif güç kontrol rölesi elektrik devresine dâhil edilerek aşağı seviyelere çekilebilir.

Endüktif cezanın önlenmesi için Entes endüktif güç kontrol rölesi yük durumuna göre anahtarlanır ve sisteme dâhil edilir.

Entes Endüktif Güç Kontrol Rölesi

Entes endüktif güç kontrol rölesi, güç katsayısına ulaşmak için otomatik olarak kondansatörleri, devreye alma ve çıkarma vazifesi gören elektronik bir cihazdır. Gösterge, çıkış röle devre katları ve kıyaslama ünitesinden oluşur. Sistemdeki gerilim ve akım faz farkını algılar ve çıkış röle grubu vasıtasıyla kondansarörlere kumanda eder. Güç katsayısının düşmesi ile birlikte, sıralı olarak kondansatörleri devreye alır. Tek fazın akım-gerilim bilgisi ile işlem yapan röleler olmakla beraber, üç fazın akım ve gerilimine göre işlem yapan röleler de vardır.

 

Bir önceki yazımız olan İstanbul Kompanzasyon Arıza Servisi başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

İçindekiler

] }