Elektrik tesislerinde topraklamanın amacı; elektrikli cihazları kullananların can güvenliğini sağlamak, elektronik cihazların tahrip olmasını önlemek ve sistemi güvenli bir şekilde çalışır durumda tutmaktır. Bu amaçla pek çok kamu kurum ve kuruluşu ile mesken ve işletmelerin topraklama konusuna can ve mal güvenliği için özellikle önem vermeleri son derece önemlidir.

Elektrik tesisatının akım derecesinde bir toprak kısa devresi (nötrü direkt topraklı şebekelerde) veya bir toprak kaçağında (nötrü izoleli şebekede) arıza noktasından toprağa yayılan akım, gerilim altında olmaması gereken tesisat kısmında ve toprak kitlesi üzerinde bir gerilim düşümü meydana getirir. Bu da civardaki canlılar için öldürücü sonuçlar doğurabilir. Bu sebeple elektrikli cihazların gövdeleri gibi gerilim altında olmaması gereken yerlerde oluşan gerilimi toprağa iletmeleri için topraklama yapılır. Bu vesile ile oluşan ani ve fazla akım ve gerilim toprağa akarak olası can ve mal kayıplarının önüne geçer.

Bu açıklamadan sonra topraklama; gerilim altında olmayan bütün tesisat kısımlarının, uygun iletkenlerle toprak kitlesi içerisine yerleştirilmiş bir iletken cisme bağlanmasıdır, şeklinde tanımlanır. Canlıların emniyetini sağlamak amacı ile tesisatın akım devresine ait olmayan kısımlarının (elektrikli cihazların metal gövdeleri gibi) topraklanmasına koruma topraklaması denir.
İşletme akım devresine ait bir noktanın (trafoların veya alternatörlerin yıldız noktaları gibi) topraklanmasına ise işletme topraklaması denir.