100 Kvar Kompanzasyon Panosu Fiyatları

Kompanzasyon panoları kullanım amaç ve şekillerine göre farklılık gösterir. Merkezi kompanzasyon, grup kompanzasyonu ve tek tek kompanzasyon çeşitleriyle üçe ayrılır. 100 kvar kompanzasyon panosu fiyatları ne tür kompanzasyona ihtiyacınız olduğuna göre değişkenlik gösterir. Ayrıca ‘dağıtım + kompanzasyon’ yapan panolar ile ‘dağıtım + kompanzasyon + sayaç’ tipleri bulunur.

Kompanzasyon Nedir? Nasıl Tanımlanır?

Normal çalışma koşulları altında voltaj ile akım arasında faz farkı olmaz. Endüktif ve kapasitif yüklerin meydana getirdiği etki ile birlikte akım frekansı voltaj frekansına eksi / artı doksan derece faz kayması meydana getirir. Kompanzasyon işlemi bu faz kayma değerini en ideal olan ölçüye, yani sıfır derecesine getirerek dengeyi sağlamaktır. Şebeke güç katsayının düzenlenmesi hem güvenlik hem de yasal mevzuatlar gereğidir.

100 Kvar Kompanzasyon Panosu Fiyatları

Kompanzasyon Panoları Ne iş Görür?

Özellikle yüksek enerji kullanan tesislerin güç kat sayılarını düzenlemeleri için bazı devre elemanlarına ihtiyaç vardır. Bu devre elemanlarının hepsini üzerinde bulundurarak şebeke ile tesis arasındaki reaktif gücü çekip enerji düzenini sağlamak için kompanzasyon panoları kullanılır. Lazım olduğu zaman reaktif gücü sunma görevi de yapan 100 kvar kompanzasyon panosu fiyatları devre elemanlarının taşıdıkları değerlere göre de fark gösterir.

Kompanzasyon Panolarının Ana Elemanları Nelerdir?

Tesislerin büyüklüğüne ve enerji ihtiyacına göre özel olarak hazırlanması gereken 100 kvar kompanzasyon panosu fiyatları ana elemanlardan kaçar adet veya hangi değerlerde ve özelliklerde olanlarıyla donatıldığına bağlıdır.

Standart bir kompanzasyon panosu devresinde;

 • Reaktif güç kontrol rölesi
 • Kondansatör
 • Kontaktör
 • Bakır bara
 • Ampermetre
 • Voltmetre komitatörü
 • Multimetre
 • Bağlantı iletkeni
 • Şalter
 • Kosinüsfimetre gibi elemanlar bulunur.

Dikkat Edilecek Hususlar

Pano yapım aşamasına başlamadan önce ve 100 kvar kompanzasyon panosu fiyatları incelenirken, devrede kullanılacak ürünlerin VDE, IEC ve TS standartlarına uygun olarak üretilip üretilmediği kontrol edilmelidir. Kompanzasyon panosu ile tesise bağlı şebekenin ve diğer devre elemanlarının bağlantıları yapılırken dikkat edilmesi gereken diğer hususlardan bazıları şunlardır:

 • Bağlantı uçları gevşek bırakılmamalıdır.
 • Kondansatör gövdeleri mutlaka topraklanmalıdır.
 • Kondansatör ya da kondansatör gruplarının reaktif güç rölesini aktif edip etmediği kontrol edilmelidir.
 • Ölçüm rölesinin doğru veri alabilmesi için reaktif güç rölesiyle aynı fazda olmasına dikkat edilir.
 • Kablo pabuçlarının kablo kesitleriyle bağlantısı pens kullanılarak iyi yapılmalıdır.
 • Kontaktörün bara üzerinde girişi yapılacağı zaman kablo pabuçlarının kullanılması gereklidir.
 • Her bir kondansatör için her faza bir tek sigorta eklenmelidir.
 • Tesislerin elektrik tesisatlarında standartlarla belirlenen kompanzasyon panolarının doğru şekilde kurulması sağlıklı çalışmasını sağlar ve elektrik enerjisi verimli kullanılır.

Bir önceki yazımız olan 5 kvar Kompanzasyon Kontaktörü Fiyatı başlıklı makalemizde 5 Kvar Kompanzasyon Kontaktörü Fiyatı hakkında bilgiler verilmektedir.